Non scholae, sed vitae discimus...

29 kwietnia 2017 roku odbył się zjazd absolwentów klasy „c”, którzy ukończyli I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu i zdali egzamin dojrzałości w 2002 roku. 15-lecie matury stało się wspaniałą okazją do koleżeńskich wspomnień, jak również do podziękowania profesorom za trud włożony w edukację oraz za niesłabnącą – nawet dziś – życzliwość i sympatię.

Oficjalną część spotkania rozpoczął dyrektor szkoły – pan Tomasz Dziumak. Serdecznie przywitawszy obecnych, opowiedział on o licznych zmianach, jakie zaszły w „Słowaku” od 2002 roku. Następnie głos zabrała wychowawczyni klasy – pani Anetta Mandzyn, która zainicjowała rozmowę na temat obecnych zajęć absolwentów, ich rodzin, pasji i sukcesów zawodowych.

Dzięki uprzejmości dyrektora szkoły uczestnicy zjazdu mieli możliwość zwiedzenia budynku „Słowaka” i jego otoczenia. Odwiedzenie sal lekcyjnych, auli i pokoju nauczycielskiego, a także spacer korytarzami szkoły stały się małą sentymentalną podróżą do czasów sprzed półtorej dekady. Zwieńczeniem tej części spotkania była projekcja krótkiego filmu ukazującego najważniejsze, najciekawsze i najzabawniejsze momenty licealnych lat. Na koniec absolwenci wzięli udział uroczystym przyjęciu w jednej z przemyskich restauracji.

Dla każdego absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu powrót do gmachu szkoły jest wydarzeniem niezwykłym. Bycie absolwentem tak znamienitej placówki jest niewątpliwie powodem do dumy. „Słowak” bowiem nie tylko wszechstronnie kształci, ale także wpływa na kształtowanie postaw i uświadamia, że Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia...


Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć