Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klasy pierwszej podczas składania do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych powinni dodatkowo złożyć:

• Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii lub etyki,
• Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka,
• Deklarację wyboru języków obcych,
• 2 zdjęcia opisane imieniem, nazwiskiem i klasą.



Dokumenty do pobrania:
Informacje dla rodzica i ucznia - pobierz .
Oswiadczenia i deklaracja - pobierz .