(1912-1992) absolwent szkoły z 1937 r. Pierwszy na Monte Cassino. Melchior Wańkowicz napisał o nim w swej książce: - Ppor. Gurbiel - to ten, który pierwszy z patrolem ułańskim wszedł, nie zważając na nie rozpoznany teren, do Klasztoru (...) To ten, który w bitwie pod Piedimonte dowodził trzydziestu trzema karierami. To ten, który potem walcząc w kampanii adriatyckiej został ciężko ranny i amputowany...