• Konkurs organizowany był przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu - Instytut Sztuk Projektowych wraz z I Liceum ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Jury konkursu na swoim posiedzeniu w dniu 20 maja 2019, po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs materiałami, postanowiło przyznać następujące nagrody:

  W dziedzinie fotografii cyfrowej:
  I miejsce: Jan Schontag
  II miejsce: Patrycja Czop
  III miejsce: Sebastian Bundyra

  Mistrzostwa szkoły w siatkówce drużyn mieszanych

  Do rywalizacji o mistrzostwo szkoły drużyn mieszanych zgłosiło się 12 zespołów /kl. 1f,1b,1e,2c,3c,3d,2a, 2d,2e,3b,3e,3f/. Eliminacje rozegrano w dwóch grupach po sześć drużyn, grając systemem „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów. Regulamin rozgrywek zakładał, na boisku musi być co najmniej 2 dziewczyny. Po walce w grupach awans do dalszej rywalizacji uzyskały klasy 3f, 2a, 1f, 3c. Na pochwałę zasługuje zespół z klasy 3c, w którym na boisku walczyły aż 4 dziewczyny i tylko 2 chłopców.

  Odpowiedzi na powyższe pytanie mogłyby na pewno udzielić Izabella Jabłońska oraz Wiktoria Suchy z klasy 3 b, które odniosły w roku szkolnym 2018/2019 bardzo duży sukces w XLVIII Olimpiadzie Biologicznej. Izabella uzyskała tytuł laureata 14. miejsca, a Wiktoria - tytuł finalisty 45. miejsca. Obie tegoroczne absolwentki I Liceum Ogólnokształcącego uczęszczały do klasy o profilu biologiczno - chemicznym i od początku wykazywały szczególne uzdolnienia przyrodnicze. Biologia stała się ich pasją, stąd decyzja o przystąpieniu do olimpiady.

  Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w proponowanych im olimpiadach i konkursach matematycznych. Skupiając się na tych najbardziej znaczących, przedstawię rezultaty uczniowskich zmagań.

  I. Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z matematyki
  1. Grzegorz Adamek (3A) – laureat III miejsca
  2. Marcin Pałczak (3A) – finalista

  Zakończenie roku uczniów klas trzecich

  26 kwietnia zakończył się rok szkolny uczniów klas maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Uroczystość związana z ukończeniem przez nich szkoły, poprzedzona Mszą Św. w Archikatedrze, odbyła się w auli szkolnej zgodnie z ceremoniałem.

  Maturzyści mogli wysłuchać słów, które skierowali do nich Dyrektor liceum, pan Tomasz Dziumak, Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu, pani Bernadeta Jasińska, Przewodniczący Rady Rodziców, pan Franciszek Grzech, a także Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Jakub Kowalczyk. Wśród zaproszonych gości był również Dyrektor SPzOG Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pan Jarosław Dyrda.

  Ważną częścią uroczystości było wręczenie nagród uczniom, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych oraz zdobyli świadectwa z wyróżnieniem (42 osoby), czy też zasłużyli się dla szkoły pracą społeczną, uzyskali wzorową frekwencję. Poza tym wszyscy maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

  Zapraszamy na Dzień Otwarty

  Dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 17.05.2019 r. Uczniów 8 klas szkół podstawowych zapraszamy na godzinę 9.00, uczniów 3 klas gimnazjalnych zapraszamy na godzinę 11.00.

  Charytatywny Nocny Maraton Pływacki

  W nocy 29.03.2019 r. na Krytej Pływalni w Przemyślu odbył się Charytatywny Nocny Maraton Pływacki z Sercem Dla Niepodległej. Był to jeden ze 100 maratonów pływackich na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Zawodniczki i zawodnicy (z Przemyśla, Medyki, Dybawki, Ostrowa, Żurawicy, Bolestraszyc, Lubaczowa, Radymna, Tarnawiec i Krosna) od godz. 19 w piątek do godz. 2.40 w sobotę przepłynęli 254 kilometry i 950 metrów.

  Jak każdego roku szkolnego, uczniowie ILO startowali w olimpiadach będących na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczeń klasy 2e Jakub Kowalczyk, który ze zmagań ogólnopolskich wrócił aż z trzema tytułami:

  • laureata XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (tytuł ten zasługuje na tym większe uznanie, że jest to pierwszy w historii laureat z województwa podkarpackiego);
  • laureata III Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach (zajął 2 miejsce);
  • finalisty LX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

  W ramach projektu Erasmus + (akcja KA 1) pt. „Słowak – Twój krok ku nowoczesnej Europie” nauczyciele I LO: p. Marek Magdziak (wicedyrektor szkoły), p. Edyta Rudnicka (język polski), p. Monika Szozda (język niemiecki) brali udział w job shadowing. Nazwa, i słusznie, brzmi obco, ale kryje jedynie jeden ze sposobów na rozwijanie warsztatu pracy, bowiem możliwość obserwacji zagranicznych nauczycieli, kontakt z odmienną kulturą czy językiem są bezcenne. Do zdobywania nowych doświadczeń, w myśl powiedzenia, że człowiek uczy się całe życie, wybraliśmy węgierską szkołę, Dobo Istvan Gimnazium, znajdującą się w Egerze. To miasto, którego burmistrz w 2003 roku podpisał umowę o współpracy z prezydentem Przemyśla. Od wielu więc lat jesteśmy świadkami relacji pomiędzy partnerskimi miastami, a w ich konsekwencji – szkołami.

  Nowi sędziowie pływania

  Na przełomie stycznia i lutego 10 uczniów z naszej szkoły brało udział w kursie na sędziego pływania organizowanego przez Okręgowy Związek Pływacki w Rzeszowie. Licencje sędziowskie uzyskali zdając egzamin przed v-ce przewodnicząca Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego. Już 20 marca 2019r, po raz pierwszy nasi uczniowie wraz z nauczycielkami wychowania fizycznego- Dorotą Thier i Renatą Majewską, prowadzili obsługę sędziowską w ramach miejskich zawodów pływackich w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci. Zawody te jak co roku zostały zorganizowane przez POSiR we współpracy z I LO Przemyśl.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS