Ogłoszenia

I posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN

Zuzanna Szott, uczennica klasy 2a, w roku szkolnym 2017/2018 będzie reprezentować województwo podkarpackie w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. W skład Rady wchodzi 16 członków i ich zastępców powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej spośród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, po jednym przedstawicielu z każdego województwa. Gratulujemy Zuzannie tak ogromnego wyróżnienia !

Relacja z I posiedzenia na stronach MEN - zobacz

Wycieczka integracyjna klas pierwszych

W dni 29.09.2017r odbyła się wycieczka integracyjna dla klas pierwszych. Młodzież wraz ze swoimi opiekunami wyruszyła do Bystrego kilka minut po godzinie ósmej. Impreza w Ośrodku Rekreacyjno - Wypoczynkowym "Bystre" rozpoczęła się od zabaw integracyjnych dla wszystkich klas. Uczniowie wraz z wychowawcami świetnie poradzili sobie z przygotowanymi wcześniej zagadkami logicznymi, nie mieli także problemów z wykonywaniem różnych zadań wymagających współdziałania w grupie. Kolejnym punktem wycieczki był turniej przeciągania liny. Do zmagań przystąpiły 6 osobowe reprezentacje klas. Najlepsza okazała się klasa 1f, która w finale pokonała klasę 1b. Następnie rozegrano równolegle dwa turnieje: siatkówki dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców. W tym samym czasie grupa śmiałków pod przewodnictwem pani Doroty Thier wyruszyła na 5 km rajd do rezerwatu Gołoborze. W siatkówce najlepsze były reprezentantki klasy 1e, które w finale pokonały klasę 1f, trzecie miejsce przypadło klasie 1c. W turnieju piłki nożnej zwyciężył zespół klasy 1c, na drugim miejscu uplasowały się ex aequo klasy 1a i 1e, a trzecie miejsce zajęli reprezentanci 1d.

Zaproszenie na wykład

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaprasza na spotkanie z okazji 200-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki, podczas którego dr hab. Tomasz Pudłocki przedstawi wykład nt. Przemyśl a pamięć o Tadeuszu Kościuszce w czasach autonomii Galicji. Wykład odbędzie sie wsiedzibie TPN, 6 października 2017 r. (piątek), godz. 17:30 ul. Kościuszki 7, I piętro. Zapraszamy.

Plakat promujący wykład -zobacz

Siedemnasty już rajd Orłowicza przyciągnął sporą grupę młodzieży naszej szkoły. 30.09.2017r. wędrowaliśmy szlakami Pogórza Przemyskiego: niebieskim i czerwonym. Wyruszyliśmy z Koniuszy, gdzie stado hodowlanych danieli przywitało nas radosnym porykiwaniem. W trakcie wdrapywania się na najwyższy szczyt - Szybenicę (496 m n.p.m.)- witały nas pięknie rozwinięte kapelusze kani oraz niebieskie kwiaty zimowitów jesiennych. Kręty szlak wiódł przez las, był dość nieprzyjazny, bo błotnisty po niedawnych, długotrwałych deszczach. Prawdziwki i rydze spoglądały na nas zza powalonych pni. Korony drzew zaczynały przybierać kolorowe barwy jesieni. Szlak wiódł w coraz niższe partie Pogórza Przemyskiego, na Helichę (420 m n.p.m.), Wapielnicę (394 m n.p.m.), przez Zielonkę, Zniesienie i Park Zamkowy. Rajd zakończył się na Rynku Staromiejskim, gdzie czekał nas zasłużony poczęstunek.

Zgodnie z tradycją szkoły 21 września 2017 roku miało miejsce symboliczne przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności Słowaka. W tym dniu zostali również wyróżnieni najlepsi absolwenci I LO w minionym roku szkolnym. Tę szczególną chwilę swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście, m.in. Wicewojewoda Podkarpacki, pan Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, pan Janusz Hamryszczak, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, pan Artur Derdziak, Przewodniczący Rady Rodziców, pan Marek Pacławski, Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek, pani Renata Nowakowska, przedstawiciel firmy Kazar Footwear, pan Mariusz Siedlewicz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi, pan Jarosław Dyrda.

Uroczystość, którą prowadzili nauczyciele: pani Beata Kryńska oraz pan Paweł Polański, rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru I LO i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrał Dyrektor, pan Tomasz Dziumak, który pogratulował adeptom liceum pierwszego sukcesu, jakim było wkroczenie w mury ,,Słowaka”, a także życzył im, by dobrze zapisali się na kolejnych kartach historii szkoły. Podziękował fundatorom stypendiów i nagród, podkreślając jednocześnie znaczenie tych wyróżnień dla najlepszych absolwentów i uczniów oraz ich wpływ na budowanie prestiżu liceum. Wręczył również honorowe wyróżnienie „Przyjaciel Przemyskiego Słowaka”, pani Renacie Nowakowskiej, która od wielu lat współpracuje z liceum, szerząc działalność kulturową nie tylko w I LO jak również w całym Przemyślu.

„Nie ma śmieci – są surowce”

Nie ma śmieci, są surowce – pod takim hasłem odbyła się w dniach 15 -17 września 2017 roku XXIV edycja akcji Sprzątanie świata – Polska 2017. Jak co roku, we wrześniowej akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów i dbanie o tereny zielone wzięła udział nasza szkolna społeczność. W dniu 15 września w porządkowaniu terenu przyszkolnego uczestniczyli członkowie szkolnego Klubu ekologa Lynx i uczniowie klas IId, IIe, IIf i IIIe wraz z nauczycielami wychowania fizycznego.

W imieniu Dyrekcji szkoły serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom, gdyż wspólny wysiłek zawsze przynosi efekty.

Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla

W dniu 21 września 2017r. na Zamku Kazimierzowskim odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla za wybitne wyniki w nauce, a także za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach, za rok szkolny 2016/2017. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Przemyślu, dyrektorzy szkół oraz rodzice nagrodzonych uczniów. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu.

Dnia 17 września 2017r. nasza szkoła wzięła udział w obchodach 78. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W uroczystości wzięli udział wydelegowani uczniowie z klasy 1A pod opieką Pana Profesora Mariusza Fudały. Dzień rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kościele ojców karmelitów bosych. Następnie odbył się przemarsz pod pomnik poświęcony Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam nasi uczniowie, w imieniu całej społeczności I Licem Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu złożyli bukiet kwiatów ku czci poległym bohaterom wojennym.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu miała miejsce w dniu 4 września 2017 roku. O godzinie 9.30 została odprawiona msza w Archikatedrze Przemyskiej w intencji społeczności szkolnej, podczas której został poświęcony odnowiony sztandar I LO.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w auli, z udziałem uczniów klas pierwszych i ich wychowawców. Przybyłych na uroczystość przywitali , pani Beata Kryńska oraz wicedyrektor I LO, pan Marek Magdziak. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Prezydent Miasta Przemyśla, pan Robert Choma, Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu, pani Bernadeta Jasińska, Rektor Państwowej Szkoły Wschodnio-Europejskiej, pan Paweł Trefler, Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pan Jan Jarosz, przedstawiciel Państwowej Szkoły Wschodnio-Europejskiej pan Stanisław Szabłowski, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pan Artur Derdziak, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pan Jarosław Dyrda oraz Przewodniczący Rady Rodziców, pan Marek Pacławski.

Stypendium dra Jana Podgórskiego przyznane

W środę 13 września 2017 r. mury I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu ponownie odwiedził jego absolwent z 1948 roku – Pan dr Jan Podgórski. Pan Jan ilekroć gości w rodzinnych stronach, tj. w Sufczynie w gminie Bircza, tylekroć pojawia się z wizytą w ILO. Tym razem okoliczności jego pobytu w szkole były wyjątkowe, gdyż Pan Podgórski podczas spotkania z dyrekcją, nauczycielami i młodzieżą, nie tylko podzielił się barwną historią swego długiego życia, opowiedział o swoich wojennych i powojennych losach, opisał wybrane epizody z wieloletniej pracy lekarza pediatry onkologa oraz liczne podróże do najdalszych zakątków świata, ale również wręczył jednorazowe stypendium dla ucznia wybitnie zdolnego.

Strony

Subscribe to RSS - Ogłoszenia