NAZWA ODDZIAŁU
Klasa B biologiczno–chemiczna,
tzw. MEDYCZNA
PATRONAT
Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, PWSW w Przemyślu
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych z chemii prowadzonych przez pracowników akademickich w pracowniach PRz i PWSW.
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
3 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie rozszerzonym
– na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego – język angielski lub język niemiecki
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Drugi język obcy:
* dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym
– na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego – język niemiecki lub język angielski lub język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

* dla początkujących – język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
biologia - wymiar godzin 2/6/5
chemia - wymiar godzin 2/6/5
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

język łaciński w medycynie
historia i społeczeństwo
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, biologia, chemia
DODATKOWE KORZYŚCI
Bezpłatna usługa Office 365 Education dla każdego ucznia w domenie slowak.edu.pl
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii, języka obcego,
- do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Podkarpacki Konkurs Chemiczny oraz w innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
- do studiów na kierunkach akademickich, uniwersyteckich i politechnicznych, tj. medycyna, farmacja, stomatologia, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, technologia żywności, psychologia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ogrodnictwo, rolnictwo, biotechnologia, genetyka sądowa, turystyka rekreacyjna, wychowanie fizyczne, chemia, biologia itp.