NAZWA ODDZIAŁU
Klasa D matematyczno–informatyczno–fizyczna,
tzw. INFORMATYCZNA
PATRONAT
Ministerstwo Obrony Narodowej, PWSW w Przemyślu
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich.
Szkoła organizuje dla chętnych osób dodatkowe zajęcia z matematyki w formie tzw. KLASY ZEROWEJ AGH.
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
3 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie rozszerzonym
– na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego – język angielski lub język niemiecki
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Drugi język obcy:
* dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym
– na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego – język niemiecki lub język angielski lub język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

* dla początkujących – język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
matematyka - wymiar godzin 3/8/6
informatyka - wymiar godzin 3/6/6
fizyka - wymiar godzin 2/4/4
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

historia i społeczeństwo
INNOWACJE

Innowacja pedagogiczna z informatyki w ramach programu „MON - Zielone Garnizony” ze specjalnością grafika komputerowa z elementami bezpieczeństwa sieci komputerowych.
Na zajęciach uczniowie zapoznają się z grafiką komputerową 2D i 3D.

Innowacja z języka niemieckiego w grupie międzyoddziałowej
dla uczniów chcących uczyć się języka w szerszym zakresie, tj. 4/4/4.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki, fizyki i języka obcego,
- udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” Konkurs Wiedzy Technicznej, Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
-studiów na kierunkach akademickich, politechnicznych i uniwersyteckich, tj. automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka, mechanika, elektronika, informatyka, astronomia, fizyka medyczna, analityka medyczna, elektroradiologia, biofizyka, energetyka, budownictwo, architektura, mechatronika, telekomunikacja, akustyka, telekomunikacja, inżynieria akustyczna, a także finanse i rachunkowość, ekonometria.
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich AGH w Krakowie i PWSW w Przemyślu organizowanych, między innymi na bazie pracowni grafiki komputerowej.