NAZWA ODDZIAŁU
Klasa E matematyczno–geograficzna,
tzw. EKONOMICZNA
z dodatkową liczbą godzin rozszerzonego języka angielskiego

PATRONAT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uczniowie tej klasy uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich.
Szkoła organizuje dla chętnych osób dodatkowe zajęcia z matematyki w formie tzw. ROKU ZEROWEGO AGH.
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
3 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie rozszerzonym
– na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego –
język angielski w dodatkowo zwiększonym wymiarze, tj. 13 godzin w cyklu kształcenia.

Drugi język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym
– na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego –
język niemiecki.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
matematyka- wymiar godzin 4/8/6
geografia - wymiar godzin 2/4/4
język angielski - wymiar godzin 3/5/5
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
podstawy ekonomii, zarządzania i finansów
historia i społeczeństwo
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, geografia, informatyka
DODATKOWE KORZYŚCI
Bezpłatna usługa Office 365 Education dla każdego ucznia w domenie slowak.edu.pl
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z: matematyki, geografii
i języka angielskiego,
- do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Konkurs Wiedzy Technicznej, Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji oraz w innych olimpiadach i konkursach zgodnych
z zainteresowaniami ucznia,
- do studiów na kierunkach akademickich, uniwersyteckich i politechnicznych, tj.: ekonomia, marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość, matematyka, geografia, geologia, filologie, ochrona środowiska, lingwistyka, budownictwo, architektura, turystyka i rekreacja oraz studia w języku angielskim, itp.