NAZWA ODDZIAŁU
Klasa F biologiczno–chemiczno–matematyczna,
tzw. PRZYRODNICZA

PATRONAT
Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, PWSW w Przemyślu
Uczniowie tej klasy uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich.
Szkoła organizuje dla chętnych osób dodatkowe zajęcia z matematyki w formie tzw. KLASY ZEROWEJ AGH.
CYKL KSZTAŁCENIA
3 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Wybór pierwszego języka nowożytnego spośród podanych poniżej:
język angielski – poziom IV.1
język niemiecki – poziom IV.1

Wybór drugiego języka nowożytnego spośród podanych poniżej:
język angielski – poziom IV.1
język niemiecki – poziom IV.1
język hiszpański – poziom IV.0 lub IV.1

Nauka języków obcych odbywa się w grupach z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
biologia – wymiar godzin 2/5/4
chemia – wymiar godzin 2/5/4
matematyka – wymiar godzin 3/7/6

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
historia i społeczeństwo
INNOWACJE
Innowacja z języka niemieckiego w grupie międzyoddziałowej
dla uczniów chcących uczyć się języka w szerszym zakresie, tj. 4/4/4.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, biologia, chemia, matematyka
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje do:
- zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki,
- do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Podkarpacki Konkurs Chemiczny oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
- studiów na kierunkach akademickich, uniwersyteckich i politechnicznych, tj. medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, stomatologia, położnictwo, dietetyka, technologia żywności, psychologia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ogrodnictwo, rolnictwo, biotechnologia, genetyka sądowa, turystyka rekreacyjna, wychowanie fizyczne, chemia, biologia, matematyka, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna itp.
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Chemicznego PRz.