NAZWA ODDZIAŁU
Klasa F biologiczno–chemiczno–matematyczna,
tzw. PRZYRODNICZA

PATRONAT
Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, PWSW w Przemyślu
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach laboratoryjnych z chemii prowadzonych przez pracowników akademickich.
Szkoła organizuje dla chętnych osób dodatkowe zajęcia z matematyki w formie tzw. ROKU ZEROWEGO AGH.
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie rozszerzonym
– na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego – język angielski lub język niemiecki
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Drugi język obcy:
* dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym
– na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego – język niemiecki lub język angielski lub język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

* dla początkujących – język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
biologia – wymiar godzin 2/5/4
chemia – wymiar godzin 2/5/4
matematyka – wymiar godzin 3/7/6

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
historia i społeczeństwo
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, biologia, chemia,
DODATKOWE KORZYŚCI
Bezpłatna usługa Office 365 Education dla każdego ucznia w domenie slowak.edu.pl
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki,
- do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Podkarpacki Konkurs Chemiczny oraz w innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
- do studiów na kierunkach akademickich, uniwersyteckich i politechnicznych, tj. medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, stomatologia, położnictwo, dietetyka, technologia żywności, psychologia, kosmetologia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ogrodnictwo, rolnictwo, biotechnologia, genetyka sądowa, turystyka rekreacyjna, wychowanie fizyczne, chemia, biologia, matematyka, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, itp.