Drogi Gimnazjalisto!        Droga Gimnazjalistko!

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to ważny moment dla dalszego rozwoju. Mając to na uwadze, zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą przygotowaną na rok szkolny 2018/2019.

„Słowak” jest w gronie liderów wśród szkół podkarpackich. Należy do wiodących liceów w Polsce i jako jedyne z przemyskich znalazło się w gronie 200 najlepszych szkół w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Nasi uczniowie zdobywają laury w wielu dyscyplinach naukowych i sportowych. Z sukcesami startują w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, a także innych konkursach, kwalifikując się corocznie do ogólnopolskich finałów wielu z nich. Licealiści rozwijają swoje pasje, angażując się w różne przedsięwzięcia naukowe, kulturalne i sportowe. Pracują w wolontariacie młodzieżowym. Swoją naukę w liceum wieńczą, osiągając wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, a potem kontynuują naukę na studiach w Polsce i za granicami kraju.

Szkoła od blisko 400 lat uczy i wychowuje, w związku z tym wybór SŁOWAKA jako miejsca nauki i osobistego rozwoju to mądra, bo sprawdzona inwestycja. Zatem serdecznie zapraszam Cię do wstąpienia w progi szkoły.

Tomasz Dziumak
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu


Klasa A matematyczno–fizyczna,
tzw. POLITECHNICZNA

Klasa B biologiczno–chemiczna,
tzw. MEDYCZNA

Klasa C polonistyczno–historyczno–wosowska,
tzw. HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI PRAWA

Klasa D matematyczno–informatyczno–fizyczna,
tzw. INFORMATYCZNA

Klasa E matematyczno–geograficzna,
tzw. EKONOMICZNA

Klasa F biologiczno–chemiczno–matematyczna,
tzw. PRZYRODNICZA