Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała akceptację kolejnego projektu unijnego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizująca projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach programu POWER sprawdziła projekt „Razem -lepiej, łatwiej i efektywniej” , który został przygotowany przez nauczycielki języków obcych: panią Renatę Pobidyńską oraz panią Agnieszkę Organ, pod względem formalnym i merytorycznym i przyznała dofinansowanie naszej szkole.

Realizacja projektu będzie polegała na zorganizowaniu zajęć językowych dla chętnych uczniów klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2019/2020 (rozpoczęcie projektu - 01.12.2019 r.; zakończenie - 30.11.2020 r.). W jego ramach odbędą się też wyjazdy zagraniczne do Rumunii i Chorwacji. Uczniowie będą też mieli okazję uczestniczyć w zajęciach na temat metod szybkiego i efektywnego uczenia się.

Podstawowe cele projektu to: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim i niemieckim oraz wyposażenie uczniów w umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w szkole w różnorodnych sytuacjach życiowych. Wyjazdy zagraniczne będą doskonałą okazją do rozwinięcia umiejętności interpersonalnych, wykazania się otwartością, elastycznością oraz umiejętnością pracy w zespole. Inne zakładane cele projektu to: zwiększenie pewności siebie uczniów, rozwijanie umiejętności autoprezentacji i podejmowania decyzji. Podjęte działania będą też okazją do nawiązania nowych przyjaźni.

Uczniowie szkoły będą informowani o projekcie i rekrutacji do niego we wrześniu 2019 roku przez wychowawców klas a także przez: ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym Librus Synergia oraz na wirtualnym korytarzu szkolnym na Facebooku. Informacje zostaną przedstawione również rodzicom uczniów przez wychowawców w czasie pierwszych spotkań z rodzicami we wrześniu, w roku szkolnym 2019/2020.

Koordynator projektu
Agnieszka OrganKategoria: