Jest co świętować.
0d 385 lat wychowuje i edukuje
– I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu

Jedna z najstarszych szkół w Polsce, należąca do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych i Szkół Twórczych, a wreszcie do Międzynarodowej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego – I Liceum Ogólnokształcące 18 października br. obchodziło jubileusz 385 – lecia istnienia.

Po co jubileusz?

Po co tak hucznie go obchodzić? Na to pytanie próbował odpowiedzieć ks. prałat Zbigniew Suchy, który przewodniczył Eucharystii w intencji członków społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego. Mszą o godzinie 9 zgromadzeni w Archikatedrze Przemyskiej rozpoczęli świętowanie 385 – lecia „Słowaka”. Na to samo pytanie odpowiadali również przemawiający w czasie uroczystej akademii w auli Liceum., gdzie przeniosły się obchody po przemarszu ich uczestników ulicami miasta.

A więc po co jubileusz? Żeby spojrzeć wstecz – docenić dokonania tych, co przed nami przemierzali te same szkolne korytarze. Żeby zastanowić się nad szkolnym „tu i teraz”. Żeby spojrzeć w przyszłość – pomyśleć nad celami, które do niej mają prowadzić. Obchody to okazja do integracji środowiska związanego ze szkołą. A liceum łączy pokolenia – w wielu wypadkach uczęszczanie do niego jest rodzinną tradycją. Jubileusz inspiruje także do refleksji nad wychowaniem i potrzebnymi w tym procesie drogowskazami. Najważniejszym dla „Słowaka” jest napis „Prawda, Dobro, Piękno”.

Przebieg uroczystości

Okolicznościowa akademia rozpoczęła się w licealnej Auli im. św. J. S. Pelczara. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Posłowie – pan Marek Rząsa oraz pan Piotr Tomański, Radny Województwa Podkarpackiego – pan Maciej Lewicki, Wicestarosta Powiatu Przemyskiego, pan Marek Kudła; w zastępstwie Kuratora, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – pan Ludwik Sobol; Przewodniczacy Rady Miejskiej – pan Jan Bartmiński oraz Wiceprzewodniczący- pan Adam Łoziński, pan Wiesław Morawski; Prezydent Miasta Przemyśla -pan Robert Choma wraz \z zastępcami i pracownikami Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Przemyśla na czele z panią Elżbietą Tarnawską oraz Naczelnikiem Wydziału Promocji – panem Janem Jaroszem; przedstawiciele uczelni wyższych: Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Tomasz Pudłocki oraz – PWSW w Przemyślu – dr Irena Kozimala; była Dyrektor I LO – pani Teresa Burzyńska – Grzybek, emerytowani nauczyciele, absolwenci (m. in. pan Marian Kasprowicz, który ukończył szkołę w 1948 r.) na czele z Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów I LO – panem Arturem Derdziakiem; Dyrektor Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO – pan Jarosław Dyrda; dyrektorzy szkół, instytucji społeczno – kulturalnych; przedstawicielie służb mundurowych, prezesów spółek miejskich oraz organizacji pozarządowych; przedstawiciele Związków Zawodowych – Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność – pani Halina Róg; przewodniczący okregu ZNP w Przemyślu - pan Zbigniew Tomusiak; Rodzice na czele z Przewodniczącym Rady Rodziców – panem Markiem Łabuńskim. Na ręce Dyrektora szkoły wpłynęły również listy, m. in. od Premiera, pana Donalda Tuska.

Po wprowadzeniu sztandarów szkolnych odśpiewano hymn narodowy, po czym nastąpiły przemówienia: dyrektora, pana Tomasza Dziumaka i zaproszonych gości. Dyrektor przedstawił osiągnięcia szkoły, jej działalność, a zakończył podziękowaniami dla instytucji i osób wspierających placówkę. Przyznał też tytuł „Przyjaciela Przemyskiego Słowaka” panu Przemysławowi Babiarzowi. Przemawiajcy goście podkreślali znaczenie placówki dla miasta i regionu.

Następnie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej i jubileuszu szkoły, Dyrektor wręczył nagrody pracownikom liceum za osiągnięcia w pracy dydaktyczno -wychowawczej. Został również rozstrzygnięty jubileuszowy konkurs literacki „Gdy myślę szkoła…”. Za walory językowe i erudycję pracy nagrodzono Piotra Łabuńskiego, ucznia kl. III a.

Część oficjalna uroczystości zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły. Po wyprowadzeniu sztandarów nauczyciel historii, pan Lucjan Fac, wygłosił wykład na temat historii I Liceum Ogólnokształcącego ilustrowany występami licealistów, przygotowanymi przez nauczycielkę języka polskiego, panią Edytę Rudnicką. „A zaczęło się w XVII wieku…” - pan L. Fac przypomniał o wojnach tego czasu, które odcisnęły piętno na Przemyślu, wojnach, które nie pozostawiły uczniów szkoły biernymi. Przypomniał o niepokornych, tych, co w czasach upadku Rzeczpospolitej, w dobie zaborów, podtrzymywali niepodległościowe nastroje. Wybierając kilka wątków z długiej historii placówki, nauczyciel podkreślił też znaczenie działalności trzech absolwentów liceum wyniesionych na ołtarze: J. S. Pelczara, Z. Gorazdowskiego, B. Markiewicza.

„Poznajmy się lepiej, czyli spacerem po szkolnych zakamarkach”.
Życie „Słowaka” wczoraj i dziś – prezentacje, wystawy, pokazy, występy licealistów…

Po okolicznościowym wykładzie nauczyciele prowadzący uroczystość w auli, pani Beata Kryńska i wicedyrektor, pan Marek Magdziak zaprosili zgromadzonych na spacer po szkole. Trwał on od godziny 12.30 do godziny 15. 30. Oprócz wymienionych wcześniej gości budynek zwiedzali uczniowie gimnazjów z Przemyśla i okolic.

Obok auli szkolnej została przygotowana wystawa na temat historii szkoły, w tym – sztandarów. Zdjęcia, kroniki, prezentacja multimedialna – przedstawiały fakty związane z przeszłością I Liceum Ogólnokształcącego. Natomiast w odświętnych salach klasowych można było zapoznać się z lekcyjną, jak i pozalekcyjną działalnością szkoły, z pasjami uczniów realizowanymi pod okiem nauczycieli.

W pracowni fizycznej została przygotowana wystawa dawnych i współczesnych pomocy dydaktycznych. W pracowni biologicznej wyeksponowano zbiory botaniczne i zoologiczne. Przygotowano stanowiska do obserwacji mikroskopowych, można było zapoznać się z pracami badawczymi olimpijczyków, czy też prezentacją promującą zdrowy tryb życia. W pracowni chemicznej młodzież z Klubu reaktywnych Chemików prowadziła warsztaty dla gości podzielonych na małe grupy, jeden z uczniów wygłosił przygotowany na III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików wykład o syntezach organicznych.

Żywe zainteresowanie wzbudziła prezentacja broni przez drużynę Jednostki Strzeleckiej 2030 Przemyśl, czy pokaz walki średniowiecznych wojów. Goście odwiedzali też chętnie salę kinową Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Mogli obejrzeć krótkometrażowe filmy, poczytać czasopisma o kinie.

W sali gimnastycznej natomiast królował taniec. Na parkiecie można było zobaczyć w wykonaniu uczniów I LO oraz GSAILO tańce współczesne, dance hall, hip-hop, a także pokazy aerobikowe oraz niecodzienny pokaz żonglerki piłką - freestle football. Młodsza i starsza Formacja A-Z zaprezentowały się w tańcach bachata, układach color latino, zulus czaka oraz don Corleone. Tancerze ze Studia Golden Dance demonstrowali swoje umiejętności w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Całość zakończyła się tańcem La Bomba, do którego zaproszeni zostali przybyli goście. Natomiast przechadzce po korytarzach i salach lekcyjnych towarzyszyła najróżniejsza muzyka. Członkowie 22. Starszoharcerskiej Przemyskiej Drużyny Obronnej HONKER im. gen. W. Andersa śpiewali piosenki harcerskie przy akompaniamencie gitary, z auli płynęły dźwięki muzyki poważnej i mniej poważnej, a uczniowie z klasy humanistycznej śpiewali pieśni hiszpańskie, recytowali wiersze w języku łacińskim.

W prezentacji dorobku szkoły nie mogło zabraknąć informacji o dialogu kultur w ramach wymian: polsko – niemieckiej (z Gimnazjum Schloss Neuhaus z Paderborn) i polsko – węgierskiej (z Dobo Istvan Gimnazium z Egeru). Uczestnicy programów opowiadali o swoich przeżyciach, poznawaniu innych kultur, prezentując zdjęcia.

Swoją obecność zaznaczyli również uczniowie z Koła Ekologów LYNX i młodzież z Klubu 8, która przedstawiła działalność w wolontariacie, współpracę z różnymi instytucjami.

W czasie spaceru po szkolnych zakamarkach można było również oddać się rozrywce umysłowej – przyglądając się rozgrywkom szachowym lub samemu biorąc w nich udział, a także – zagrać w tenisa stołowego. A wreszcie – odpocząć przy poczęstunku w kawiarence. Wrażeń nie zabrakło.

A wieczorem…zatrzymaliśmy się nad słowami patrona naszej szkoły

Godzina 17, aula, zgasły światła – rozpoczęła się „Etiuda: Słowacki na głosy”. Muzyka, słowo mówione, światło, ruch sceniczny – spektakl oddziaływał na widza na różne sposoby, tak by przybliżyć do znaczeń niełatwej poezji Juliusza Słowackiego. Na etiudę złożyło się kilka części: „Introdukcja”, „Podróż”, „Ona”, „Rozstanie”. Reżyser, pani Bożena Opalińska i aktorzy – uczniowie liceum – potrafili ożywić słowa romantycznego poety. Słuchając wierszy, czasem niedokończonych, fragmentów listów do matki i przyjaciół, poematów - „Beniowskiego” i „Króla – Ducha” – mogliśmy prześledzić duchową drogę wieszcza. A ujrzeliśmy go w kilku wcieleniach: podróżnika, kochanka, twórcy mistycznego. Ramę dla tej wielogłosowej mozaiki tekstów, budujących sylwetkę artysty, stanowiły „głosy” o Słowackim – te nieprzychylne i te, które przyszły później – stanowiące potwierdzenie „siły fatalnej” tkwiącej w strofach romantyka, potwierdzenie jego wielkości. Na zakończenie z balkonu auli spłynął na widownię deszcz słów poety – kartki z urywkami jego twórczości.

Wydarzenia towarzyszące

Dzień 18 października zakończył obchody 385 – lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego. A obchodom tym towarzyszyły następujące wydarzenia: „Integracja na sportowo”, czyli spotkanie polsko-niemiecko-węgierskie w ramach międzynarodowej współpracy szkół w dniu 6 października, rajd absolwentów i miłośników szkoły w dniu 12 października, turniej szachowy o puchar rektora PWSW i dyrektora ILO w dniu 15 października oraz rozstrzygnięcie konkursów fotograficznego „I LO w obiektywie” i plastycznego „Szkoła i jej patron” w dniu 16 października.

Mamy nadzieję, że po jubileuszu zostaną nie tylko wpisy w księdze pamiątkowej, czy okolicznościowa karta pocztowa, którą można było nabyć w trakcie obchodów, ale i refleksja, a wreszcie miłe wspomnienie wrażeń towarzyskich, estetycznych i wruszeń.


Kliknij w zdjęcie aby powiększyć