Absolwenci rocznik 2012 – pożegnanie

27 kwietnia maturzyści zakończyli swój ostatni rok szkolny. Dzień rozpoczął się mszą świętą o godzinie 9.00 w Katedrze. Później nastąpił przemarsz uczniów klas III z nauczycielami i delegacjami młodszych klas do szkoły.

Uroczystość w auli szkolnej otworzył śpiew hymnu narodowego w wykonaniu klasy IIa , a przy akompaniamencie Michała Maciołka z klasy I a. Po wprowadzeniu sztandaru przez uczniów klas III miała miejsce ceremonia przekaznia go pocztowi złożonemu z drugoklasistów. Kolejnym punktem programu były przemówienia Dyrektora szkoły, panaTomasza Dziumaka oraz zaproszonych gości: przedstawicielki Kuratorium Oświaty, pani Janiny Mielnikiewicz i pani Anny Hilczuk, reprezentującej Wydział Edukacji UM. Głos zabrali również przedstawiciel Rady Rodziców, pan Marek Łabuński oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego.

Oficjalną część uroczystości zamknął Hymn”Słowaka”. Nastąpiło wręczenie nagród uczniom, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych oraz zdobyli świadectwa z wyróżnieniem, czy też zasłużyli się dla szkoły pracą społeczną. Z kolei maturzyści żegnali się z nauczycielami, wręczając im symboliczne kwiaty.

Po tej najdłuższej części uroczystości zobaczyliśmy program artystyczny, któremu przyświecało motto: „W życiu nie chodzi o szczęście, ale o dobre życie”. Słowa B. Skargi można uznać za motyw przewodni tekstów Cz. Miłosza, L. Staffa i W. Szymborskiej recytowanych przez: Pawła Dębickiego z klasy II h, Monikę Słabą z kl. I h i Marcelinę Iwanów z kl. I a. Piosenkę Magdy Umer ”Jeszcze z w zielone gramy” zaśpiewała Monika Damaszko z kl. II f. Maturzystów w imieniu klas II żegnali Klaudia Gajewska i Daniel Wolański z kl. II g. Tę krótką część artystyczną uczniowie przygotowali pod opieką pani Joanny Karpiuk – Mochol.

I wreszcie przyszedł czas na pożegnanie z wychowawcami w klasach: odebranie świadectw ukończenia szkoły, ostatnie zdjęcia, wspomnienia…

~az

Więcej zdjęć z zakończenia roku można znaleźć w Galerii.