Bliższe języki obce

Język obcy to klucz do innych kultur i społeczeństw. Uczenie się języków może sprawiać dużą przyjemność oraz dawać nowe spojrzenie na drugiego człowieka. "Jeden język ustawia nas w korytarzu życia. Dwa języki pozwalają otworzyć każde drzwi na naszej drodze". Tymi słowami psycholingwisty Franka Smitha przywitali nauczycieli oraz zebranych uczniów Maja Martowicz i Adrian Sapa (IIe) w Dniu Języków Obcych. Dzień ten jest jednym z najważniejszych marcowych wydarzeń w naszej szkole.

Tegoroczny program obejmował:
- I Powiatowe Dyktando z Języka Niemieckiego,
- quiz z j. angielskiego „Get to know America”,
- konkurs kulturowy „Katalonia”,
- wykład dr hab. Tomasza Pudłockiego (UJ),
- nadanie imienia prof. Władysława Tarnawskiego salom 58 i 59,
- przedstawienie teatralne „Library of Souls”,
- małą formę teatralną „Koń trojański”,
- koncert piosenki obcojęzycznej „Muzyka Języków”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tegorocznego programu, a w szczególności - prelegentom, nauczycielom języków obcych oraz zaangażowanym uczniom!

Und vergesst nicht:
"Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen“,
stellte der berühmte deutsche Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe in seinem vielzitierten Werk Maximen und Reflexionen (1833) fest."


M.Szozda
Kategoria: