Debata międzyszkolna

27.10.2017r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu odbyła się kolejna, siódma z cyklu, organizowana przez Samorząd Uczniowski, debata międzyszkolna. W odpowiedzi na nasze zaproszenie, swoje reprezentacje wystawiły dwie przemyskie szkoły ponadgimnazjalne: II Liceum Ogólnokształcące w składzie: Gabriela Wołoszyn, Jacek Hayder, Mikołaj Popławski oraz ZSEiO w składzie: Sławomir Cioch, Denis Firat, Tomasz Maciejowski. Naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Szott, Jakub Kowalczyk i Klaudia Katan. Uczniowie rozmawiali na następujące tematy:

1. Technologie IT – dają wolność, czy ją zabierają?
2. Wpływ mediów społecznościowych na przekaz informacji.

Debata przebiegła we wzorowej atmosferze, przy pełnym poszanowaniu dla każdego uczestnika. Cieszy fakt, że również publiczność aktywnie włączała się w przebieg dyskusji, co istotnie poszerzało nasz punkt widzenia i umożliwiło spojrzenie na dany temat również od innej, nieznanej dotąd strony. Debatę poprowadzili: przewodniczący SU – Aleksander Mokrauz oraz wiceprzewodniczący – Michał Ekiert. Zadbali oni o słowo wstępne oraz o przeprowadzenie debaty od strony technicznej.

Szczególne podziękowanie kierujemy do opiekuna samorządu – Pani Anny Golatowskiej – Polańskiej, która jest inicjatorką debat międzyszkolnych w Przemyślu, dzięki którym mamy możliwość, jako uczniowie przemyskich szkół średnich, wspólnie rozmawiać, i w ten sposób otwierać młode społeczeństwo na dyskusję na ważne tematy dotyczące naszego społeczeństwa.

Aleksander Mokrauz                               
Kategoria: