Dwóch uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego: Adam Mytnik i Przemysław Kinasz w ramach szkolnego koła informatycznego stworzyło udźwiękowiony czytnik kolorów dla osób niewidomych. Patronatem budowę objął dr inż. Piotr Kisiel – nauczyciel informatyki i grafiki komputerowej. Głównym celem projektu było wykonanie taniego a zarazem funkcjonalnego identyfikatora, który ze względu na bardzo niską cenę będzie mógł być dostępny dla większego grona niewidzących. Efektem prac zespołu było utworzenie urządzenia elektronicznego, którego cena końcowa wyniosła zaledwie 10% kosztów zakupu najtańszego detektora dostępnego na rynku.

Komisja nagrodziła ich za zajęcie I miejsca w kategorii „R” – Pomysł Techniczny podczas zawodów II stopnia tytułami Laureatów okręgowych Olimpiady i jednocześnie najwyższymi możliwymi do zdobycia w tym roku tytułami Finalistów Olimpiady. Ze względu na pandemię w tym roku nie są przyznawane tytuły Laureata Olimpiady. Uczniowie uzyskali również wstęp, poza procedurą rekrutacyjną, na większość kierunków, na wyższych uczelniach w Polsce.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości o tytuł „Młodego Innowatora” stanowi kontynuację Olimpiady – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zwaną później Olimpiadą Innowacji Technicznych oraz Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR). Organizowana jest pod patronatem honorowym Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym sponsorem Olimpiadę objęła spółka KGHM Polska Miedź.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.Kategoria: