Europejski Rok Wolontariatu w I LO

Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 Rokiem Wolontariatu. Ta inicjatywa miała sprawić, że pomaganie stanie się „modne”, ale przede wszystkim stworzono okazję do zastanowienia się, co można zrobić dla innych bezinteresownie, jak w ramch wolnego czasu pomagać tym, którzy tego potrzebują.

Uczniowie I LO włączyli się do obchodów Roku Wolontariatu. Nie po raz pierwszy jednak pomagają czynnie innym. Działają tak od lat. Biorąc pod uwagę, że wolontariusz to najczęściej uczeń skromny i ktoś, kto zaraża energią innych, ale nie chwali się tym, co robi, przedstawiam nasze szkolne działania w ramach wolontariatu - także po to, by zachęcić pozostałych uczniów do podobnej aktywności. Bo przecież dobro dane innym ludziom wraca do nas w dwójnasób.

Wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego systematycznie współpracują z Fundacją Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk”. W tym roku szkolnym w dniu 4.11.2011r. pomagaliśmy fundacji podczas konferencji medycznej „Możliwości i metody wczesnego wykrywania i diagnozowania chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży oraz psychologiczny aspekt radzenia sobie z ewentualnie niekorzystną diagnozą” w przemyskim Hotelu Gromada pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy. Pomagaliśmy również pozyskać fundusze sprzedając kalendarze cegiełki w Centrum Kulturalnym (listopada 2011r.) oraz w Galerii Sanowej (17.12, 18.12. 2011 r.).

Szkoła przyłączyła się także do akcji Fundacji (realizowanej wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem Tomańskim) ”nakręcamy rehabilitację”, a polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek. Zebrane z ich sprzedaży środki zostaną przeznaczone, w głównej mierze, na rehabilitację dzieci, a także na inne cele statutowe Fundacji. Zbiórka potrwa od września 2011 r. do czerwca 2012 r.

Poza tym uczniowie I LO systematycznie współpracują ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”, uczęszczając systematycznie do Świetlicy „Wzrastanie” i pomagając dzieciom w odrabianiu lekcji oraz organizacji ich wolnego czasu.

W ramach wolontariatu medycznego uczniowie systematycznie pełnią dyżury na Oddziale Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu.

Wolontariusze z I LO wzięli też czynny udział w „Kweście 2011” (31.10.2011r, 1.11.2011r.), zbierając fundusze na ratowanie i renowację zabytków cmentarzy przemyskich.

Natomiast 08.01.2012r. 24 wolontariuszy z naszej szkoły przyłączyło się do działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wolontariusze z I LO:
Iza Bereza (Ig), Alicja Korzeniowska (Ig), Marta Niemiec (Ig), Agata Rychlicka (Ig), Patrycja Kołodziejczyk (Ig), Katarzyna Skwierczyńska (IIe), Joanna Gierczak (Ig), Barbara Mielniczek (Ig), Klaudia Obszarny (Ig), Ireneusz Styś (Ig), Karolina Rakoczy (Ig), Karolina Niemczewska (Ig), Agata Cap (Ig), Przemysław Hładasz (Ig), Adrianna Pacławska (Ie), Joanna Bąk (Ib), Karolina Mazur (Ie), Katarzyna Pasieka (IIe), Katarzyna Serwin (IIe), Patrycja Stawarz (IIe), Karolina Kicman (IIe), Kosma Bogdanowicz (IIe), Michał Łoziński (IIe), Łukasz Mazurek (IIe), Kinga Kołcz (IIh), Kamila Jaroch (IIh), Katarzyna Kusik (IIh), Weronika Stanuch (IIh), Marcela Gaweł (IIh), Joanna Kuźmiek (IIh), Jakub Jakubowski (IIh), Artur Majewski (IIh), Katarzyna Ryzner (IIh), Monika Szpunar (IIh), Miłosz Danieluk (IIh), Aleksander Tarnawski (IIh), Karolina Szeremata (IIh), Kinga Katra (IIh), Malgorzata Stelmach (IIh), Arkadiusz Murjas (IIh), Klaudia Ochyra (IIh), Maria Kędzierska (IIh), Paulina Furtak (IIh), Joanna Watracz (IIh), Beata Sadowska (IIg), Karolina Ścira (IIg), Katarzyna Nęczyńska (IIg), Grzegorz Czerw (IIg), Daniel Kaczor (IIg),Eliza Żak (IIIa), Aleksandra Jaszak (IIIf), Magdalena Wac (IIIf), Agnieszka Jarosz (IIIf), Aleksandra Mazur (IIIf), Sabina Łaba (IIIf).

Bardzo dziękuję wolontariuszom za ich dotychczasowe zaangażowanie i zachęcam innych do podejmowania podobnych działań.

Anna Golatowska
Kategoria: