2 grudnia 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbył się finał Konkursu Krasomówczego „CZYSTA MYŚL, PIĘKNA MOWA”, któremu przyświecała łacińska maksyma „Audiatur Et Altera Pars”, odnosząca się do podstawowej zasady w procesowym prawie rzymskim, która mówi: „Niechaj druga strona też zostanie wysłuchana”. Konkurs zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie polegał na występach krasomówczych uczniów wcielających się w role oskarżycieli i obrońców.

Eliminacje do konkursu przeprowadzone wcześniej w pięciu miastach, tj.: Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu i Sanoku, wyłoniły finalistów etapu wojewódzkiego. Nasze liceum reprezentowali: Klaudia Godos (2b) i Michał Ekiert (2e).

W finałowych zmaganiach temat wystąpień krasomówczych odnosił się do fragmentu filmu „Everest”, opowiadającego o dramatycznej wyprawie himalaistów na szczyt oraz tragicznych skutkach tej ekspedycji. Mowom młodych prokuratorów i obrońców przysłuchiwało się jury składające się z koordynatorów eliminacji okręgowych, pod przewodnictwem Dziekana ORA dr. Piotra Blajera, oraz zgromadzona w sali publiczność, która oklaskami nagradzała każdą replikę i suplikę. W tym sporze na słowa i argumenty, liczyła się także logika wystąpień, forma i ekspresja wypowiedzi oraz czystość języka.

Po obradach jury ogłoszono wyniki. Sukces okazał się podwójny, gdyż Klaudia Godos, występująca w roli prokuratora, zajęła II miejsce, ustępując jedynie starszej koleżance z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, natomiast wyróżnienie otrzymał Michał Ekiert. Uczniowie zaprezentowali niezwykle wysoki poziom, a mowy obrończe i oskarżycielskie niewiele odbiegały od tych, jakie można usłyszeć na sali sądowej. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy odebrali nagrody ufundowane przez ORA w Rzeszowie.
Gratulujemy sukcesu!

Aneta Bednarczyk               
Kategoria: