Tytuł “Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 140 szkół w Polsce, w tym także I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Ranking wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwijaniu kompetencji praktycznych uczniów. Tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii” – największej olimpiadzie w Polsce. W ubiegłej edycji projektu ponad 8000 uczniów z 900 szkół zainicjowało własne projekty społeczne. Ponad 1500 z nich, w tym uczniowie naszego liceum zostało finalistami olimpiady.

Uczniowie tych szkół najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą uczestnikom nie tylko poradzić sobie na rynku pracy i prowadząc własną firmę, ale też rozwinąć zaangażowanie społeczne.

Uczestnicy olimpiady, w ramach lekcji Podstaw Przedsiębiorczości, działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie autorskiego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze. Dzięki Metodzie Prawdziwych Projektów uczniowie zdobywają doświadczenie i praktyczne kompetencje, niemożliwe do zdobycia tradycyjnymi metodami nauczania – nawiązują partnerstwa, uczą się pracy w zespole, tworzą harmonogram i budżet.

Rolą nauczyciela nie jest kierowanie projektem uczniów, lecz inspirowanie i wspieranie młodzieży. Dzięki realizacji projektów społecznych uczniowie nie tylko poradzą sobie lepiej na rynku pracy, ale także stają się świadomymi obywatelami.19 września gościliśmy w murach szkoły Ambasadorki, doświadczone laureatki olimpiady, które w trakcie krótkich prezentacji zachęcały poszczególne klasy do wzięcia udziału w projekcie. Jak relacjonują – spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i niezwykle miłym przyjęciem ze strony naszych uczniów, a także nauczycieli. Mają nadzieję, że kolejni uczniowie włączą się w olimpiadę Zwolnionych z teorii.

Zwolnionych z Teorii popiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rankingowi Szkół Kompetencji Przyszłości patronują Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które objęło również honorowym patronatem program Szkoła Kompetencji Przyszłości.
Kategoria: