Inauguracja roku szkolnego 2008/2009

1 września o godz. 10.00 w Archikatedrze Przemyskiej odbyła się Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny 2008/2009.

Po jej zakończeniu ze swoim przemówieniem wystąpił Pan Dyrektor Tomasz Dziumak, który serdecznie powitał grono pedagogiczne, uczniów, a szczególnie pierwszoklasistów, którzy wybrali I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego i w tej szkole będą zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Po części oficjalnej nauczyciele i uczniowie udali się do szkoły, do swoich sal, gdzie odbyły się pierwsze zajęcia z wychowawcami.

-//-

Z inauguracją roku szkolnego w naszym liceum wiąże się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych oraz wręczenie Nagród dla Najlepszych Absolwentów, stąd też 3 września 2008 r. w auli Szkoły o godz. 16.30 zgromadzili się zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy i uczniowie klas I.

Na wstępie Pan Dyrektor przywitał honorowych gości: Prezydenta Miasta Przemyśla - Pana Roberta Chomę, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego, a zarazem Przewodniczącego Rady Rodziców w I LO - Pana Stanisława Radyka oraz Pana Piotra Idzikowskiego - Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor apelował, aby wszyscy nowi uczniowie byli pra-cowici, dobrzy, mądrzy i wrażliwi, chętnie angażowali się w zgłębianie wiedzy, rozwijali swoje zainteresowania, talenty i pasje. Zachęcał do wykorzystania szansy, jaką daje im nauka w liceum, by w przyszłości mogli zrealizować swoje marzenia, dostając się na prestiżowe uczelnie. Życzył młodzieży gorliwości w dążeniu do celu, wzajemnego zrozumienia, zaufania i szacunku, sukcesów i wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym.

Po przemówieniu Pana Dyrektora głos zabrał Prezydent Miasta Przemyśla, Pan Robert Choma. Odwołał się do najmilszych wspomnień związanych z I Liceum. Przypomniał, iż to szkoła kształtuje charaktery i postawy, a bycie uczniem tego Liceum zobowiązuje.

Na uroczystości tej pojawili się również tegoroczni absolwenci I Liceum, którzy przy-byli w celu odebrania nagród. Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla otrzymała Katarzyna Kublicka (kl. III i) - laureatka XV Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka im. Jana Pawła II.

Pan Prezydent życzył wszystkim uczniom sukcesów naukowych i sportowych oraz wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym.

Drugim nagrodzonym w tym dniu absolwentem był Sebastian Feduniak (III a), który otrzymał Nagrodę dla Najlepszego Absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego ufundowaną przez Stowarzyszenie Absolwentów.

Pierwszoklasistów uroczyście przywitała także Przewodnicząca Szkoły Aleksandra Nycz, która podkreśliła, iż "Szkoła to wspólnota ludzi, którzy robią coś wspólnie, czy to w klasie, czy na polu samorządu uczniowskiego. Warto się w to angażować, bo dzięki temu można zawierać wiele nowych fascynujących kontaktów, a oprócz tego zyskać satysfakcję i doświadczenie, które przyda się w przyszłości". Na zakończenie życzyła nowym uczniom odwagi, ale nie tej chwilowej, podniosłej, tylko tej codziennej, bo jak powiedział Fiodor Do-stojewski: "Być bohaterem przez minutę, czy godzinę jest o wiele łatwiej niż znosić co-dzienność w cichym heroizmie".

Kolejnym punktem uroczystości było Ślubowanie złożone przez przedstawicieli po-szczególnych klas pierwszych, a następnie odbyło się krótkie przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy II B. Całe spotkanie zamknęło "symboliczne pasowanie" uczniów, wrę-czenie im legitymacji szkolnych i wykonanie wspólnych zdjęć z wychowawcami.

P.S. Zdjęcia już wkrótce...