IV KWIETNIOWE SPOTKANIA Z JULIUSZEM SŁOWACKIM

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYŚLU
IV KWIETNIOWE SPOTKANIA
Z JULIUSZEM SŁOWACKIM
11kwietnia 2011 r.
REGULAMIN
IV KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z JULIUSZEM SŁOWACKIM
(1.Konkurs recytatorski. 2. Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego)

I ORGANIZATOR
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
 • Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
 • Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
II PATRONAT
 • Prezydenta Miasta Przemyśla
III CELE
 • popularyzacja twórczości literackiej Juliusza Słowackiego i wiedzy o poecie,
 • kształtowanie uczuć patriotycznych uczniów
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do twórczości czołowego przedstawiciela epoki romantyzmu,
 • uświadamianie uczniom potrzeby rozwoju własnych zainteresowań
 • promowanie młodzieży uzdolnionej poetycko i tworzenie warunków do rozwoju aktywności recytatorskiej,
 • wspomaganie szkolnej edukacji polonistycznej
 • budowanie lokalnej tradycji.

IV TERMINARZ
 1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursach: recytatorskim i wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego należy przesłać na karcie zgłoszeniowej na adres organizatora do 1 kwietnia 2011 r.
 2. Finały obu konkursów: recytatorskiego i wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego odbędą się w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu 11 kwietnia 2011 r.


INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU RECYTATORSKIEGO POŚWIĘCONEGOTWÓRCZOŚCI JULIUSZA SŁOWACKIEGO
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
 • Każda szkoła może być reprezentowana przez 2 uczniów, występujących indywidualnie.
 • Eliminacje przeprowadzone zostaną w szkole macierzystej ucznia, według zasad ustalonych w danej szkole.
 • Finał odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu 11 kwietnia 2011 r. i składać się będzie z dwóch części.
 • Część pierwsza finału: uczestnicy recytują wiersz Testament mój Juliusza Słowackiego,
  • Do drugiej części finału przechodzi 15 najlepszych recytatorów, którzy uzyskają najwyższe sumy punktów od jury. I w tej części recytują jeden tekst Juliusza Słowackiego spośród zaproponowanych przez organizatora (czas recytacji nie powinien przekraczać 5 minut).
  • Sonet - Już północ..., Ofiarowanie, Zachwycenie, Do matki, Do Ludwika Spitznagla, W sztambuchu Marii Wodzińskiej, W albumie Elizy hr. Krasińskiej, Jak dawniej - oto stoję na ruinach, Los mię już żaden nie może zatrwożyć..., Dusza się moja zamyśla głęboko, Anioł ognisty – mój anioł lewy; Boże, ja przed wieki był i byłem w Panu..., Rzym, Dajcie mi tylko jedne ziemi milę, Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, Uspokojenie, Rozłączenie, Hymn – Bogarodzico Dziewico, Na drzewie zawisł wąż, Smutno mi, Boże.
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JULIUSZA SŁOWACKIEGO


 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
 • Reprezentacja szkoły złożona jest z 2 osób.
 • Eliminacje przeprowadzone zostaną w szkole macierzystej ucznia, według zasad ustalonych w danej szkole.
 • Finał odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu 11 kwietnia 2011 r. i składać się będzie z dwóch części: pisemnej i ustnej.
 • Część pierwsza (pisemna) finału – test dotyczący życia i twórczości poety (indywidualnie), w którym uczestniczą wszyscy reprezentanci.
 • Do drugiej części finału (ustnej) przechodzi 10 najlepszych drużyn, których członkowie uzyskają najwyższe sumy punktów – stanowić ją będą odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczące życia i twórczości poety (grupowo).
Bibliografia
 1. Literatura przedmiotowa:
 2. - Alina Kowalczykowa, Juliusz Słowacki, - Paweł Hertz, Portret Słowackiego, - Maria Dernałowicz, Juliusz Słowacki, - Eugeniusz Sawrymowicz, Juliusz Słowacki. - Zbigniew Sudolski, Słowacki: opowieść biograficzna.
 3. Literatura podmiotowa:
 4. - Kordian, - Lilla Weneda, - Balladyna, - Testament mój, - Mazepa, - Hymn (Smutno mi, Boże), - Maria Stuart, - Grób Agamemnona.

PROGRAM

IV KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z JULIUSZEM SŁOWACKIM

11 kwietnia 2011 r.

 1. Od godz. 8.30 – zbiórka i rejestracja uczestników konkursu w auli szkolnej (I piętro) I Liceum Ogólnokształcą-cego im. J. Słowackiego w Przemyślu
 2. godz. 9.00 – uroczyste otwarcie konkursu,
 3. godz. 9.15 – rozpoczęcie I części konkursu recytatorskiego i wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego,
 4. godz. 10.00 – zakończenie części pisemnej przeprowadzanej w ramach konkursu wiedzy,
 5. godz.11.40 – przerwa na poczęstunek,
 6. godz. 12.15 – początek II części konkursu recytatorskiego i wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego,
 7. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów.
NAGRODY

Zwycięzcy otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez organizatora i sponsorów konkursu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Uczestnikom konkursu nie zapewniamy zwrotu kosztów podróży.
 2. Konkursowi towarzyszyć będą wykłady i prezentacje na temat twórczości Juliusza Słowackiego.
 3. Do oceny prezentacji finałowych obu konkursów powołana zostanie komisja artystyczna złożona m.in. z nauczycieli – opiekunów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzupełnienia lub zmiany niektórych punktów regulaminu.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Kontakt: mgr Bożena Opalińska, mgr Aneta Bednarczyk e-mail: anet.bed@gmail.com
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYŚLU,
ul. Słowackiego 21, 37 – 700 Przemyśl, Tel. 016 6769570, e-mail: liceum@slowak.edu.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Kategoria: