Odpowiedzi na powyższe pytanie mogłyby na pewno udzielić Izabella Jabłońska oraz Wiktoria Suchy z klasy 3 b, które odniosły w roku szkolnym 2018/2019 bardzo duży sukces w XLVIII Olimpiadzie Biologicznej. Izabella uzyskała tytuł laureata 14. miejsca, a Wiktoria - tytuł finalisty 45. miejsca. Obie tegoroczne absolwentki I Liceum Ogólnokształcącego uczęszczały do klasy o profilu biologiczno - chemicznym i od początku wykazywały szczególne uzdolnienia przyrodnicze. Biologia stała się ich pasją, stąd decyzja o przystąpieniu do olimpiady. Izabella i Wiktoria nieustannie poszerzały swoją wiedzę w oparciu o dostępną literaturę naukową i podręczniki akademickie. Ich opiekunem była pani Marta Bereś. Sam udział w olimpiadzie wymagał przeprowadzenia badań i napisania na ich podstawie pracy. Ciekawe tematy obu prac i uzyskane w nich wyniki sprawiły, że uczennice otrzymały wysoką ocenę Komisji etapu centralnego Olimpiady. Pracowitość, upór w dążeniu do celu, a przede wszystkim realizacja swoich pasji zaowocowały uzyskaniem tytułów, które otworzyły Izabelli oraz Wiktorii drogę do studiowania wymarzonej medycyny.

W tym roku szkolnym I Liceum Ogólnokształcące może się pochwalić wieloma innymi sukcesami olimpijskimi i konkursowymi. Część z nich została już przedstawiona na szkolnej stronie internetowej w tekstach „Matematyczne olimpiady i konkursy w bieżącym roku szkolnym – podsumowanie” oraz „Sukcesami czas się chwalić – historia, wos i ekonomia”. Uczniowie I LO zdobywali też laury w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej oraz Olimpiadzie Astronomicznej. Obie mają interdyscyplinarny charakter.

Magdalena Konopka (2c) została laureatką 9. miejsca III Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (opiekunem uczennicy była pani Ewa Musiał). Ogólnopolska Olimpiada składała się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, polegających na rozwiązaniu testu on-line; zawodów okręgowych, na które uczestnicy przygotowywali pracę domową (fotokast) oraz podczas których rozwiązywali test on-line z pytaniami zamkniętymi i otwartymi (analiza plakatu i analiza sceny filmowej); a na końcu - dwudniowych zawodów centralnych odbywających się w Warszawie. W czasie ich trwania należało przeprowadzić wywiad z wylosowanym gościem specjalnym, napisać esej oraz, w trakcie wypowiedzi ustnej, odpowiedzieć na pytanie wylosowane spośród kilkudziesięciu oraz na jedno pytanie związane z opracowanym w drugim etapie fotokastem. Hasło przewodnie trzeciej edycji brzmiało: Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu.

Arkadiusz Hess (3a) zdobył tytuł finalisty LXII Olimpiady Astronomicznej (jego opiekunem była pani Danuta Brud). Olimpiada przebiegała w trzech etapach. Zadania zawodów I stopnia (szkolnych) były rozwiązywane w warunkach pracy domowej. Zadania zawodów II i III stopnia miały charakter pracy samodzielnej (pod kontrolą i w ograniczonym czasie). Zawody finałowe odbywały się w Planetarium Śląskim. Jednym z zadań w ich czasie było przeprowadzenie samodzielnej obserwacji astronomicznej, innym - zadanie sprawdzające znajomość wyglądu nieba, rozwiązywane pod sztucznym niebem planetarium. Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Często nawiązuje do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Duża liczba zadań rachunkowych wymaga od uczestnika dobrego opanowania warsztatu matematycznego.

Informacje o przebiegu olimpiad pochodzą ze stron:
http://www.fn.org.pl/pl/page/487/o-olimpiadzie.html
https://www.planetarium.edu.pl/oa.htm

Kategoria: