Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie w Przemyślu ogłasza wyniki zawodów okręgowych z dnia 28 lutego 2015 roku. W eliminacjach okręgowych wzięło udział troje uczestników z jednej szkoły. Do Finału Ogólnopolskiego zakwalifikowana została Ewelina Nguyen z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyslu.

Przewodniczący Komitetu Okręgowego
Mgr Tomasz Dziumak