W ślad za komunikatem Ministra Edukacji Narodowej informuję, że w dniach 12-25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowacze. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i pozostają pod opieka rodziców, opiekunów prawnych. Dodatkowe informacje dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl

Wszelkie nowe komunikaty związane z działalnością szkoły przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS. Proszę także o śledzenie szkolnej witryny internetowej www.slowak.edu.pl

Kategoria: