Konferencja teatralna „Mały Wielki Teatr”

28 lutego 2008 roku w Kolbuszowej odbyła się konferencja teatralna „Mały Wielki Teatr” w ramach programu „ Równać szanse 2007” administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 5-osobowa grupa z naszej szkoły pod opieką pani Bożeny Opalińskiej i Moniki Cebeńko wzięła udział w tej imprezie. Zagadnienia dotyczyły przygotowania spektaklu na II Wojewódzki Przegląd Teatrów, a także kryteriów ocenienia, warunków scenicznych oraz właściwego zagospodarowania przestrzeni. Ostatni blok konferencji poświęcony był metodom pozyskiwania funduszy na działalność amatorskich grup teatralnych.

Kategoria: