Kwesta 2018

Po raz kolejny, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie I LO kwestowali 1 listopada na rzecz ratowania przemyskich cmentarzy. Wolontariusze, pod opieką nauczycieli, zbierali fundusze na renowację zabytkowych grobowców i nagrobków na Cmentarzu Głównym. Podczas Kwesty 2018 zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu kwestowali:
- p. dyrektor Tomasz Dziumak z uczennicami: Martyną Chruszcz (3b) i Patrycją Bożek (1f)
- p. dyrektor Marek Magdziak z uczniami: Aleksandrą Psik (2c), Julią Oponowicz (2f) i Klaudiuszem Misiakiem (2c)
- p. Katarzyna Harasimowicz-Gąska z uczennicami: Magdaleną Szostek (2b), Aleksandrą Niżnik (2b)
- p. Anna Szopa z uczennicami: Joanną Łabą (3f), Joanną Kozar (2d) i Gabrielą Baran (2e)
- p. Ewa Musiał z uczennicami: Nikolą Jarosz (2f) i Alicją Ochenduszka (2f)
- p. Agata Wowk z uczennicami: Natalią Drapałą (2f) i Joanną Wujec (2f)
- p. Renata Majewska z uczniami: Huberem Pilawą (2d) i Błażejem 2d).Kategoria: