Listopadowy Lwów

W ostatni listopadowy piątek (25.11.2011r.) uczniowie klas: Ih i IIe pod opieką Pani Dyrektor Katarzyny Harasimowicz – Gąski i wychowawczyń: Pani Beaty Kryńskiej i Pani Anety Bednarczyk udali się na objazd naukowy na Ukrainę zorganizowany przez nauczycieli historii: Pana Jarosława Dyrdę i Panią Małgorzatę Krzeszowską, którzy w barwny sposób przedstawili historię Sądowej Wiszni, (gdzie odbywały się sejmiki generalne woj. ruskiego I RP); Gródka Jagiellońskiego (miasta słynącego z tego, iż w 1434 r. zmarł w nim Władysław Jagiełło) oraz Lwowa, który był głównym celem podróży.

Zwiedzanie Lwowa zaczęło się od archikatedralnego soboru św. Jura. Kolejnym punktem w planie wyjazdu był Cmentarz Łyczakowski - jedna z najstarszych nekropolii istniejących do dziś w Europie, gdzie znajdują się groby wybitnych Polaków, m.in. Gabrieli Zapolskiej, Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej, Zygmunta Gorgolewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Artura Grottgera, Juliana Konstantego Ordona, św. Zygmunta Gorazdowskiego. O historii Polski oraz o naszych przodkach przypomniały szczególnie Cmentarz Orląt Lwowskich oraz „Powstańcza Górka”, gdzie uczniowie zapalili znicze.

Duże wrażenie na młodzieży zrobiła Katedra Ormiańska p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Bogurodzicy, gdzie w 2001 r. podczas swej oficjalnej wizyty na Ukrainę modlił się papież Jan Paweł II.

Zachwyt wzbudził także lwowski Rynek wraz z klasycystycznym, postawionym na początku XIX w. Ratuszem, Kamienicą: Królewską i Czarną, Opera Lwowska, kolumna Adama Mickiewicza. Na długo w pamięci pozostanie również Bazylika Archikatedralna p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwana Katedrą Łacińską.

Po tych wszystkich wrażeniach przyszedł czas na posiłek, drobne zakupy (cukierków - oczywiście) i podróż do Polski.

-----------------
Listopad, to miesiąc szczególnej pamięci o tych, co odeszli, a tam we Lwowie zostało bardzo wielu wybitnych, walecznych i mądrych Polaków, którym należy się szacunek i uznanie. Młodzież liceum kolejny raz podczas tej ważnej lekcji historii udowodniła, że potrafi z odpowiednim poważaniem i refleksją oddać hołd wielkim patriotom.


Aneta Bednarczyk