MATURY 2021 - komunikat

Proszę o zapoznanie się z procedurami przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

Materiały do pobrania:
Zarządzenie nr 7/2021- zobacz
Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 2021 - pobierz
OŚWIADCZENIE dotyczące stanu zdrowia - pobierz

Kategoria: