Możemy się pochwalić sukcesami olimpijskimi

Finały niektórych olimpiad przedmiotowych jeszcze przed nami, ale można już dokonać częściowego podsumowania efektów pracy z olimpijczykami w I Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła osiągnęła wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach. Jest to jeden z czynników, który, wraz z bardzo dobrymi wynikami uczniów z egzaminu maturalnego, pozwala placówce na zajmowanie wysokiego miejsca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących „Perspektywy” ( w roku 2018 - 7. miejsce w województwie). Sukcesy olimpijskie to zawsze wynik talentu, wytrwałej i solidnej pracy uczniów w połączeniu z opieką merytoryczną nauczycieli.

Jednym z ważniejszych osiągnięć jest zdobycie tytułu laureata II miejsca szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności przez Wiktorię Suchy z klasy 2 b. Tak o swojej drodze do sukcesu opowiada Wiktoria: - Temat przewodni XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności brzmiał: „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”. Uczestnicy przeszli dwustopniowe eliminacje, a 60 najlepszych spośród nich zostało dopuszczonych do zawodów finałowych w Lublinie. Na finał złożyły się trzy etapy rywalizacji: test, projekt gastronomiczny oraz quiz dla sześciu osób z najwyższymi wynikami z obu części pisemnych. Wyłoniono 15 laureatów. Zdobyty tytuł daje wstęp na wiele kierunków studiów, w tym na medycynę. Do olimpiady przygotowywała mnie nauczycielka biologii, pani Marta Bereś. Oprócz zgłębiania literatury przedmiotu istotną rolę odegrała pasja – gotowanie i prowadzenie zdrowego stylu życia.

Pozostałe sukcesy naszych uczniów:
Michał Ekiert (2c) - finalista XLIV Olimpiady Historycznej (opiekun – pan Mariusz Fudała)

Michał Jarosz (1a) – finalista X edycji Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego 1887-1922 - o Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej (opiekun – pan Mariusz Fudała)

Jakub Kowalczyk (1e) - finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (opiekun – pani Małgorzata Krzeszowska)

Artur Szałyga (1a) - finalista 41. Olimpiady Języka Niemieckiego (opiekun - pani Monika Szozda)

Magdalena Konopka i Klaudiusz Misiak (1c) - laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie (olimpiada zespołowa; opiekun – pan Artur Derdziak)

Paweł Pawłucki (3a) - zakwalifikowanie się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach (finał odbędzie się pod koniec kwietnia; opiekun – pani Małgorzata Krzeszowska)

Kategoria: