Najlepsze Licea i Technika – Ranking 2018

Przewodniczący Kapituły Rankingu - prof. dr hab. Jan Łaszczyk – w związku z ogłoszeniem tegorocznych wyników zwrócił uwagę, że „ ... od pracy szkoły zależą w znacznej mierze przyszłe losy wielu przedstawicieli młodego pokolenia”. Idąc za tym stwierdzeniem należy uznać, że dobra szkoła pomaga uczniom odkryć i rozwinąć swoje zdolności oraz osiągać wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych czy sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Celem Rankingu Perspektyw jest, między innymi wskazywanie tych szkół, które robią to najlepiej i najskuteczniej.

Przemyski „Słowak” w tegorocznym rankingu sklasyfikowany został na 197 pozycji czyli utrzymał miejsce wśród 200 najlepszych Liceów w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje zajęcie wysokiego 54 miejsca w tzw. rankingi olimpijskim.

W celu zapoznania się z pełnymi wynikami XX jubileuszowego rankingu odsyłamy do – zobacz

Kategoria: