Nasi uczniowie odebrali stypendia

13 września w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla za wybitne osiągnięcia w nauce, olimpiadach przedmiotowych oraz sporcie. Wśród 42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium, znaleźli się uczniowie naszego liceum:

1. Wojciech Bardziński (2a),
2. Michał Chmura (absolwent, 3a),
3. Katarzyna Domagalska (absolwentka, 3a),
4. Michał Ekiert (3c),
5. Kacper Górka (2a),
6. Michał Jarosz (2a),
7. Michał Kondrat (absolwent, 3b),
8. Magdalena Konopka (2c),
9. Jakub Kowalczyk (2e),
10. Klaudiusz Misiak (2c),
11. Paweł Pawłucki (absolwent, 3a),
12. Bernard Preyer (absolwent, 3b),
13. Wiktoria Suchy (3b),
14. Artur Szałyga (2a),
15. Krystian Walat (3a),
16. Maciej Wasilewski (absolwent, 3a),
17. Zbigniew Żeglecki (absolwent, 3a).

Aby ubiegać się o stypendium, uczniowie musieli spełnić przynajmniej jeden z warunków: średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,4, uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych!

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie: przemysl.pl

Kategoria: