Nowocześniejsze pracownie językowe

20 marca, w Dniu Języków Obcych, Dyrektor szkoły, Tomasz Dziumak uroczyście nadał salom 58 i 59 imię prof. Władysława Tarnawskiego, nauczyciela, filologa, tłumacza dzieł m.in. W. Shakespeare’a, a także lokalnego patrioty. W uroczystym otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście: dr hab. Tomasz Pudłocki, nauczyciele szkół gimnazjalnych, uczniowie klas Ic, IIc, IIIc, IIa i IIIa oraz If. Wysłuchano fragmentów dwóch utworów W. Shakespeare’a: „ Hamleta” i „Wesołych kumoszek z Windsoru” w przekładzie prof. W. Tarnawskiego w wykonaniu Aleksandry Psik, uczennicy klasy IIc. Uczniowie: Milena Mazur, Jan Wojdylak, Marlena Górka, Michał Musz, Katarzyna Juźwik, Katarzyna Kaspieruk i Anastazja Cap przygotowali gazetki okolicznościowe. Pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Salami opiekują się mgr Renata Pobidyńska i mgr Agnieszka Górka.Kategoria: