Nowy Samorząd Uczniowski

30.09.2016 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017. Przewodniczącą szkoły została Julia Szczęsna z kl. II c, wiceprzewodniczącym – Michał Ekiert z kl. I e. W skład Rady SU weszli również Artur Hawajski z kl. II b, Paweł Oleszek i Klaudia Jodłowska z kl. II e.

4.10.2016 r. przewodniczący Rady SU w roku 2015/16 - Karol Mazurek z kl. III d i jego zastępca Mateusz Bielech z kl. III e przekazali władzę nowy wybranym do Rady SU.

Bardzo dziękuję SU za jego działalność w poprzednim roku szkolnym. Pod kierownictwem Karola i z pomocą Mateusza udało nam się zrealizować 18 akcji na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz czynnie uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez nauczycieli na terenie szkoły.

Działalność samorządu uczniowskiego jest lekcją demokracji i samorządności. Poprzez zaangażowanie w pracę samorządu młodzież uczy się życia w społeczeństwie na obowiązujących w nim zasadach, współpracy z rówieśnikami i zwierzchnikami, rozwijania inicjatywy i samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności pełnienia ról społecznych, budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania, pracy w zespole, a także zasad demokracji.

Julii, Michałowi i pozostałym członkom Rady SU serdecznie gratuluję i życzę aktywnego uczestnictwa w trwającej rok prawdziwej lekcji samorządności. Praca w SU I LO zobowiązuje, ale jest jednocześnie wyróżnieniem.

A. Golatowska

Kategoria: