O migracjach w języku angielskim w I LO i w TPN

Rzadką, a niezmiernie interesującą inicjatywą mogą poszczycić się współpracujące z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagielińskiego dwie przemyskie instytucje – Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu i miejscowe I LO im. J. Słowackiego. To warsztaty dotyczące problemu migracji i migrowania w XX w., które w języku angielskim prowadzili dla młodzieży licealnej i studenckiej wykładowcy uniwersyteccy. Uczestniczyli w nich uczniowie I LO oraz studenci kierunku Studies in Central and Eastern Europe: histories, cultures, societies na Wydziale Historycznym UJ. Ci drudzy, tworzący międzynarodowy tygiel (Chińczyk, Hindus, Egipcjanin, Etiopczyk, nie licząc Europejczyków z różnych krajów), uczestniczyli akurat w szkole zimowej, jeżdżąc przez tydzień po Polsce i poznając różne miejsca związane w historią i kulturą Polaków, Żydów i Ukraińców. Na półtora dnia zagościli w Przemyślu i Krasiczynie, nie tylko zwiedzając zabytki, ale i uczestnicząc w zajęciach teoretycznych.

Do południa, w dn. 15 lutego w I LO warsztaty nt. „Restless Time. Post-1945 migration in Europe” prowadził dr hab. Tomasz Pudłocki z UJ, a popołudniu w TPN – prof. dr Andrew Wise, będący wykładowcą w Daemen College w Amherst w stanie Nowy Jork, w USA, równocześnie od II semestru profesor wizytujący na Wydziale Historycznym UJ. Amerykanin mówił nt. „Buffalo’s Polonia and Polish Independence, 1914-1919”, przybliżając wkład Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem postaci dra Franciszka Fronczaka – bliskiego współpracownika I.J. Paderewskiego i R. Dmowskiego. Dla młodzieży była to okazja nie tylko do poznania mało znanych szczegółów z niespokojnych czasów obu światowych konfliktów, ale i do zastanowienia się nad fenomenem problemu, z którym Europa bynajmniej nie mierzy się po raz pierwszy w swoich dziejach. Co więcej, okazało się, że klasa profesorów Renaty Pobidyńskiej i Mariusza Fudały świetnie poradziła sobie językowo zarówno w dyskusjach oficjalnych, jak i podczas rozmów kuluarowych ze studentami.

Warto dodać, że prof. A. Wise, pięciokrotnie goszczący w ostatnich latach w Przemyślu i wspierający TPN w różnych inicjatywach, wieczorem tego samego dnia został wybrany przez zarząd towarzystwa na członka TPN. Jego najnowsza książka o filozofii Feliksa Konecznego powinna się ukazać drukiem w połowie tego roku. Z kolei TPN już się szykuje do dużej konferencji niepodległościowej na jesień 2018 r., która ma być obok innych, mniejszych inicjatyw pokazaniem, że jako jeden z niewielu podmiotów w dzisiejszym Przemyślu towarzystwo istniało wtedy, gdy historia zatoczyła koło i nastąpił powrót Polski na mapy świata.

Tomasz Pudłocki

Foto relacja Kamila Ruszały - zobacz

Kategoria: