W poniedziałek 5 lipca br. wydawane będą dla absolwentów świadectwa, aneksy i zaświadczenia z egzaminu maturalnego według następującego harmonogramu:

Godz. 8.30 – spotkanie dyrekcji i wychowawców kl. III z absolwentami w auli szkolnej;
Godz. 9.00 – spotkanie wychowawców kl. III z absolwentami w salach:
Klasa 3a – sala 56,
Klasa 3b – sala 51,
Klasa 3c – sala 53,
Klasa 3d – sala 37,
Klasa 3e – sala 38 b,
Klasa 3f – sala 61,
Godz.9.00 - Absolwenci z wcześniejszych lat – sekretariat szkoły – w godzinach pracy.

Prosimy o przybycie do szkoły z dowodem tożsamości oraz o zachowanie reżimu sanitarnego.

Kategoria: