Pamięci ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej

28 lutego br. uczniowie z pocztu sztandarowego I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką pana Pawła Trojnara wzięli udział w przemyskiej uroczystości upamiętniającej 72. rocznicę zbrodni nazistowskiej na ludności polskiej w Hucie Pieniackiej i Korościaty-nie na Podolu.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele Świętej Trójcy Mszą św. koncelebrowaną, pod prze-wodnictwem ks. prałata Stanisława Czenczka, który wygłosił również homilię. Ksiądz mówił m. in. o wsi Huta Pieniacka (obecnie na Ukrainie), gdzie 28 lutego 1944 roku około tysiąca Polaków zostało spalonych żywcem w zabudowaniach przez nacjonalistów ukraińskich z SS „Galizien” i z Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Po Mszy św. złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku martyrologii Polaków w Rumnie i Hucie Pieniackiej (w murze klasztornym). Zabrał wówczas głos ks. prałat Tadeusz Pater, „Świadek Historii”, który mówił o zbrodniach w Korościatynie, a także w Rumnie, gdzie w czerwcu 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali 40 Polaków, w tym 6 osób z rodziny księdza.

Uroczystość pod hasłem ”Nie o zemstę, lecz o prawdę i pamięć wołają ofiary” została zorga-nizowana przez: Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów, Przemyskie Rodziny Kresowe oraz Klub Inteligencji Katolickiej.


Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć