Pasowanie na licealistę

Wrzesień w kalendarium uroczystości I Liceum Ogólnokształcącego zajmuje miejsce szczególne. W tym miesiącu obchodzimy rocznicę urodzin patrona Juliusza Słowackiego i witamy nowych uczniów w murach naszej szkoły. Wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich pierwszaków jest pasowanie na licealistę. Od tego symbolicznego momentu stają się pełnoprawnymi członkami rodziny "Słowaka".

Ceremonia pasowania odbyła się w czwartek 27.IX w auli im. św. Józefa Pelczara, znamienitego wychowanka naszego liceum. Uroczystość, poprowadzona przez panią Edytę Dedio i pana Jerzego Sadowskiego-Frączka, rozpoczęła się o godzinie 13:00 od wprowadzenia sztandaru przez poczet sztandarowy i odśpiewania hymnu państwowego przez klasę III A. W auli zgromadzili się: Pan Dyrektor szkoły, Panie Wicedyrektorki, wychowawcy klas pierwszych oraz uczniowie.

Ten ważny dla pierwszaków moment uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście. Wśród przybyłych znaleźli się: pani Renata Kochanowicz, kierownik Referatu Oświaty, pan Damian Zabawski, reprezentujący biuro senatora RP Andrzeja Matusiewicza oraz przedstawiciele biur poselskich panów posłów na sejm RP- Piotra Tomańskiego i Marka Rząsy. Społeczność szkolna miała też okazję, aby powitać pana Mariusza Siedlewicza z firmy Kazar Footwear, pana Artura Derdziaka, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego, pana Jarosława Dyrdę, dyrektora GSA I LO, a także pana Marka Łabuńskiego, przewodniczącego Rady Rodziców przy I LO.

Część oficjalną wypełniły okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali zaproszeni goście oraz Dyrektor I Liceum pan Tomasz Dziumak, który złożył uczniom klas pierwszych życzenia sukcesów i wytrwałości w nauce: "Zatem życzę Wam drodzy uczniowie, aby czas spędzony w murach Liceum był dla Was czasem rozwoju, twórczej pracy, czasem kształtowania właściwych postaw moralnych". Zwracając się do audytorium, Dyrektor podkreślił, jak wielkim zaszczytem jest bycie uczniem szkoły, w której kultywowane są fundamentalne wartości: Prawda- Dobro- Piękno. Przemawiający goście, a wśród nich absolwenci, podkreślali zgodnie, że uczniowie podejmując naukę w I LO, dokonali właściwego wyboru w życiu, gwarantującego w przyszłości sukces. Na uroczystości uczniów „Słowaka” godnie reprezentował samorząd szkolny, w imieniu którego Gabriela Adamek skierowała do młodszych kolegów ważne słowa: "od was zależy przyszłość szkoły".

Ceremonia była też okazją do wręczenia nagród osobom zaangażowanym w życie szkoły.
Honorowy tytuł "Przyjaciela Przemyskiego Słowaka" z rąk Dyrektora odebrali pan Józef Delmanowicz oraz pan Artur Derdziak w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów I LO.

Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy w szczególny sposób dbali o dobre imię szkoły oraz osiągnęli wybitne wyniki w nauce i konkursach przedmiotowych:
- Piotr Luboch otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Absolwentów za najwyższą średnią ocen wsród absolwentów w roku szkolnych 2011/2012

- Nagrodą Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu "DYNIA" dla wybitnych umysłów I LO w Przemyślu zostali uhonorowani:
Andrzej Stachowicz – nagroda I stopnia,
Marek Żeglecki - nagroda II stopnia,
Piotr Luboch – nagroda III stopnia.

- Nagrodę Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu dla najlepszych olimpijczyków I LO w Przemyślu zdobyli:
Gabriela Żak – nagroda I stopnia,
Adam Sota – nagroda II stopnia,
Tomasz Szostak, Maciej Hołyszko, Aleksandra Buczyńska - nagrody III stopnia.

Przyznano także stypendia dla uczniów mających szczególne osiągnięcia w nauce języków obcych nowożytnych. Ufundowane one zostały przez firmę Kazar Footwear, a otrzymali je Jakub Gołdas uczeń klasy III A uczący się języka angielskiego oraz Agnieszka Góra z klasy II g zgłębiająca tajniki języka niemieckiego.

Pan Dyrektor Tomasz Dziumak wręczył ponadto jednorazowe stypendium ufundowane przez pana dr. Jana Podgórskiego uczennicy klasy III Beacie Sadowskiej za wybitne wyniki w konkursach przedmiotowych oraz pracę charytatywną.

Szczególnie podniosłym momentem ceremonii pasowania było złożenie przysięgi na sztandar przez przedstawicieli klas pierwszych. Ślubowali oni godnie reprezentować szkołę i sumiennie się uczyć. Po słowach roty Dyrektor wręczył adeptom liceum legitymacje, potwierdzając przyjęcie ich do społeczności uczniowskiej I LO.

Na zakończenie odbył się spektakl inspirowany opowiadaniem Stefana Grabińskiego pt. "Zez" w reżyserii pani Beaty Kryńskiej. Niezapomnianych wrażeń dostarczyli nam uczniowie klasy III C występujący w sztuce: Gabriel Dubiel, Piotr Pstrąg, Wojciech Kostecki, Kamil Plebankiewicz, Magdalena Tuczapska i Justyna Florek. Po obejrzeniu przedstawienia uczniowie klas pierwszych z radością ustawili się do wspólnego zdjęcia z wychowawcami.

Kategoria: