Podpisano porozumienie o partnerstwie szkół

„Mając na uwadze historię naszych narodów oraz bardzo dobre stosunki między nimi, uwzględniając jednocześnie partnerstwo miast: Przemyśla i Egeru, a także faktyczną współpracę szkół realizowaną od roku 2007, nasze szkoły poprzez niniejsze porozumienie wyrażają wolę dalszej bliskiej współpracy”. Powyższe słowa stanowią wstęp do porozumienia zawartego 21 marca 2013 r. w Egerze pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym a Dobo Istvan Gimnazjum. Podpisy pod dokumentem, sporządzonym w języku polskim, węgierskim i angielskim, złożyli dyrektorzy szkół: Tomasz Dziumak i Csantosne Meszaros Katalin oraz dyrektor egerskiego okręgu oświatowego Ballago Zoltan. W porozumieniu określono cele współpracy, którymi są między innymi:
- propagowanie wiedzy z zakresu historii, tradycji i kultury obu narodów oraz regionów związanych z położeniem miast i szkół partnerskich,
- poznawanie walorów krajobrazowych i turystycznych Przemyśla i Egeru,
- doskonalenie umiejętności językowych uczestników wymiany,
- budowanie trwałych przyjaźni pomiędzy osobami zaangażowanymi we współpracę.
Powyższe cele będą realizowane poprzez organizację stałych kontaktów kadry pedagogicznej i uczniów zaprzyjaźnionych szkół.
Okazją do zawarcia powyższego porozumienia, był coroczny wyjazd uczniów przemyskiego Słowaka na Węgry. Uczestnicy tej wymiany międzynarodowej zamieszkali w domach rodzinnych swoich koleżanek i kolegów. Przez pięć dni wspólnie z nimi realizowali ciekawy i bogaty w różne atrakcje program pobytu. Mieli okazję, między innymi, brać udział w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez węgierskich nauczycieli, zapoznać się z najważniejszymi zabytkami Egeru a także odwiedzić stolicę Węgier – Budapeszt.
W tym roku szkolnym w wymianie uczestniczyli: Patryk Szczepański , Patrycja Palus, Karolina Gdowska, Karolina Bednarczyk , Wojciech Wikiera, Anna Bracha, Inga Białowąs, Alicja Siewarga - z klasy Ia, Karolina Tomaszewska, Kamila Kozimur , Katarzyna Grębowicz z klasy Ie oraz z klasy Ig Dominika Lis, Maciej Jarosz ,Piotr Pilch, Michał Zamirski.
Koordynatorem wymiany, a zarazem opiekunem przemyskiej grupy była p. Renata Pobidyńska. Za przebieg wymiany ze strony węgierskiej odpowiadała p. Ida Zagyvane Szucs.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć
                   

Pełna galeria