Dobiegł końca XVIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji. Konkurs ten przebiega w czterech etapach: szkolnym, powiatowym, rejonowym aż po finał o zasięgu wojewódzkim. Jego istotnymi celami są (zgodnie z Regulaminem Konkursu):
- popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,
- przygotowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do udziału w Olimpiadzie Matematycznej,
- wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,
- diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania talentów matematycznych.

Uczniowie muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami matematycznymi z zakresu istotnie wykraczającego poza ramy nauki szkolnej. Niezbędne są również elastyczność myślenia i zdolność łączenia matematycznych faktów.

Tegoroczny finał odbył się 12 maja 2018 w Rzeszowie. Naszą szkołę reprezentowała liczna drużyna w składzie:
1. Wojciech Bardziński (1A)
2. Grzegorz Adamek (2A)
3. Wiktoria Kaszelny (2A)
4. Ignacy Kuchciński (2A)
5. Marcin Pałczak (2A)
6. Krystian Walat (2A)

Wszyscy wymienieni uczniowie uzyskali tytuł finalisty, w tym Ignacy Kuchciński – tytuł wyróżnionego finalisty.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 13 czerwca w Rzeszowie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !

Opracowała: Agata Wowk

Kategoria: