Powołania dla nowych członków pocztu sztandarowego

Zgodnie z tradycją „Słowaka”, co roku w kwietniu uczniowie klas III uroczyście przekazują poczet sztandarowy kolegom i koleżankom z klas II. Skład Pocztu - chorąży i asysta - tworzą uczniowie wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem.

W dniu 11 kwietnia 2018 r. dyrektor szkoły - p. Tomasz Dziumak wręczył powołania nowym członkom pocztu sztandarowego. Uroczyste przekazanie obowiązków od uczniów klas trzecich nastąpi 27 kwietnia 2018r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dla maturzystów.

Tę zaszczytną funkcję reprezentowania szkoły podczas najważniejszych wydarzeń szkolnych oraz uroczystości miejskich pełnić będą następujący uczniowie:

Julia Nakoneczna, Aleksandra Woś, Kacper Rokosz z klasy IIA
Aleksandra Gałuszka, Natalia Korba z klasy IIB
Adam Osiadły z klasy IIC
Michał Olszański klasy IID
Julia Demkiewicz, Olena Lopachak z klasy IIE


                                       
Kategoria: