PROŚBA O WSPARCIE FINANSOWE

W setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości społeczność przemyskiego „Słowaka” zaplanowała szereg wyjątkowych inicjatyw, takich jak: filmowe lekcje historii, seminaria naukowe współorganizowane z TPN i Instytutem Historii UJ, posadzenie dębów „Juliusz” i „Julek” w Parku Miejskim i na terenie przyszkolnym, Historyczną Grę Miejską dla uczniów przemyskich szkół, konkurs pieśni patriotycznych, Bal Niepodległościowy, itp.

Najważniejszym jednak przedsięwzięciem będzie odsłonięcie tablicy upamiętniającej uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy walką, postawą i pracą tworzyli byt niepodległego państwa polskiego.
W celu realizacji tej inicjatywy powołany został Komitet Społeczny Obchodów w I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz zarejestrowana została zbiórka publiczna na ten cel (2018/4300/KS).

Wykonanie tablicy powierzono absolwentowi szkoły, artyście rzeźbiarzowi Panu Piotrowi Zbrożkowi, autorowi między innymi popiersia Juliusza Słowackiego znajdującego się u wejścia do budynku szkolnego.

Zwracamy się zatem z prośbą o finansowe wsparcie tej niezwykle ważnej dla społeczności inicjatywy, która swój finał będzie miała podczas uroczystej akademii z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości
9 listopada 2018 r. o godz.11.00 w budynku Liceum.

Wierzymy, że wiedzeni sentymentem do szkoły i doceniając jej wielowiekowy wkład w dzieło wychowania i kształcenia młodzieży, wesprzecie Państwo realizację upamiętnienia tego wyjątkowego Jubileuszu. Pokładając nadzieję w Państwa przychylnej reakcji na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłat:

Bank PKO S.A Oddział w Przemyślu 13 1240 2568 1111 0010 8580 0545

Podsumowanie szkolnych obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz działalności Komitetu Społecznego zamieszczone będą w okolicznościowej publikacji.

W imieniu Komitetu Społecznego
Tomasz Dziumak
Dyrekcja Szkoły

Kategoria: