Od 1 października 2018 roku I Liceum Ogólnokształcące realizuje program Przemyskiej Akademii Talentów - The Victory English Theatre. Dzięki temu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach teatralnych prowadzonych w języku angielskim. Taka forma pracy stanowi nietypową przestrzeń do wypowiadania się i tworzenia dla uzdolnionej młodzieży. Wśród założeń The Victory English Theatre są: wspomaganie rozwoju kompetencji językowych uczniów, budzenie ciekawości wobec innych kultur, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego oraz umacnianie wiary we własne możliwości, nie tylko językowe. Uczestnicy zajęć sprawdzają i rozwijają również umiejętności: aktorskie, literackie, wokalne i organizacyjne. Zajęcia teatralne odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy.

W ramach realizacji programu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu powstała pierwsza w mieście anglojęzyczna grupa teatralna Malfunction. Koordynatorem szkolnym realizowanego projektu jest Pani Tamara Ryzner.

Partnerem przedsięwzięcia realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu jest Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek. Szczegółowe informacje dotyczące Przemyskiej Akademii Talentów są ponadto publikowane na stronie koordynatora projektów: mdkprzemysl.pl

Kategoria: