Przyjacielska wizyta

Zakończyło się piętnaste polsko - niemieckie spotkanie młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu i z Gimnazjum Schloß Neuhaus w Paderborn. W wymianie uczestniczyło 15 uczniów z Polski oraz 15 uczniów z Niemiec. Opiekę nad grupą niemiecką sprawowali nauczyciele: Louisa Groben i Christian Schyia.

Goście z Paderborn zwiedzili zabytki Starego Miasta, uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w klubie „Japa”, zapoznali się z polskim systemem nauczania i wychowania. W ramach programu zorganizowano wycieczkę do Krakowa i Krasiczyna. Grupa wzięła także udział w warsztatach twórczych w Pracowni Ceramiki Artystycznej ZAPIECEK i projekcie językowym „Przemyśl - Geschichte und Kultur“. W ramach projektu uczniowie zaprezentowali atrakcje naszego miasta widziane oczami młodego człowieka. Niezwykle ciekawe okazały się warsztaty taneczne prowadzone przez uczennicę kl.IIIc, Paulę Bury. Uczniowie wraz z opiekunami zostali uroczyście przyjęci w Urzędzie Miejskim przez Sekretarza Miasta Przemyśla, Dariusza Łapę. W spotkaniu uczestniczył również Wicedyrektor I LO, Marek Magdziak. Goście zostali obdarowani drobnymi upominkami. Pan Dariusz Łapa cieszył się z kontynuacji wymiany szkolnej i życzył powodzenia w dalszej realizacji projektu. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

Wymiana młodzieży odbyła się dzięki zaangażowaniu nauczycieli partnerskich szkół. Podziękowania należą się także rodzicom uczniów biorących udział w programie oraz, oczywiście, samym uczniom. Na pewno przyjęli swoich niemieckich rówieśników z olbrzymią gościnnością. Doskonalili również znajomość języków obcych, która jest, z całą pewnością, priorytetem we współczesnym świecie.

Rewizyta w Paderborn planowana jest w czerwcu 2018 roku. Realizacja programu wymiany była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

    

Imię i nazwisko gospodarza

Klasa

Imię i nazwisko gościa

Julia Korpecka - Stawarz

1b

Angelina Schwenk

Gabriela Małachowska

1b

Melina Sarkinovic

Wiktoria Bereźnicka

1b

Mallak Mdayhle

Emilia Szczepanik

1a

Edessa Dogan

Aleksandra Niżnik

1b

Hanna Alina Heimann

Martyna Paradowska

1b

Nele Baier

Marcelina Śmigielska

1a

Yasmin Colak

Patryk Kuniec

1f

Fabian Röse

Oliwer Iskański

1f

Florian Schönwald

Maja Martowicz

1e

Julian Lammers

Kamila Pilch

1a

Marius Röder

Aleksandra Domańska

1a

Noel Hischberg

Katarzyna Mocio

1f

Jonas Barman

Wiktoria Łabuda

1c

Luca Meister

Katarzyna Tokarz

1d

Jihad Fadel

 

                                                                        
Kategoria: