Rekrutacja - komunikaty

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klasy pierwszej podczas składania do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych powinni dodatkowo złożyć:

• Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii lub etyki,
• Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka,
• Deklarację wyboru języków obcych,
• 2 zdjęcia opisane imieniem, nazwiskiem i klasą.

Plik z oświadczeniami znajduje się na stronie I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu http://slowak.edu.pl/dokumenty w zakładce rekrutacja/dokumenty.Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej
w I Liceum Ogólnokształcącym mi. Juliusza Słowackiego w Przemyślu


Data         Godziny pracy
23.06.2017      piątek    10.00 – 14.00
26.06.2017      poniedziałek    9.00 – 14.00
27.06.2017      wtorek    9.00 – 14.00
28.06.2017      środa    9.00 – 14.00
30.06.2017      piątek    10.00 – 14.00
03.07.2017      poniedziałek    9.00 – 14.00
04.07.2017      wtorek    9.00 – 14.00
05.07.2017      środa    9.00 – 14.00
Kategoria: