Rok szkolny w cieniu epidemii zakończony

Rok szkolny 2020/2021 był trudny - z powodu epidemii COVID -19 nauczanie w przeważającej części – od 19 października 2020 r. do14 maja 2021 r. - odbywało się w formie zdalnej. Od 17 do 28 maja 2021 r. szkoła funkcjonowała w trybie hybrydowym; dopiero 31 maja uczniowie i nauczyciele powrócili do pracy w trybie stacjonarnym.

25 czerwca miało miejsce zakończenie roku szkolnego. Po mszy św. o godzinie 9.00 w przemyskiej katedrze społeczność I Liceum Ogólnokształcącego zebrała się w hali sportowej przy budynku szkoły. Nie było to możliwe w ubiegłym roku szkolnym z powodu epidemii. Tym razem uroczystość przebiegła zgodnie z ceremoniałem. Młodzież i grono pedagogiczne wysłuchali przemówień Dyrektora, Tomasza Dziumaka i Przewodniczącego Rady Rodziców, Franciszka Grzecha. Najbardziej zasłużeni dla liceum finaliści i laureaci olimpiad oraz konkursów przedmiotowych przyjęli gratulacje i odebrali nagrody z rąk Dyrektora. Następnie wszyscy uczniowie spotkali się z wychowawcami klas i odebrali świadectwa.

Poniżej lista uczniów klas I i II, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

Michał Dyrda:
laureat XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”,
finalista XXIII Olimpiady Wiedzy o Prawie;

Katarzyna Grządziel: laureatka V Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności;

Stanisław Szopa: finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 972-1514”;

Paweł Brud: finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 972-1514”;

Miłosz Samek:
laureat III stopnia XIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z Matematyki;
laureat I miejsca XXXVI Matematycznego Konkursu im. prof. Jana Marszała;

Mikołaj Jędruch:
laureat II stopnia XIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z Fizyki,
laureat III stopnia XIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z Matematyki,
laureat I miejsca XXXVI Matematycznego Konkursu im. prof. Jana Marszała;

Michał Furgała: laureat III stopnia XIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z Matematyki;

Agata Żurek: finalistka V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności;

Martyna Pszonak: laureatka III miejsca XXXVI Matematycznego Konkursu im. prof. Jana Marszała;

Kamil Rabiej: finalista XXXVI Matematycznego Konkursu im. prof. Jana Marszała;

Weronika Nakoneczna: finalistka XXXVI Matematycznego Konkursu im. prof. Jana Marszała.Kategoria: