Tegoroczna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym była wyjątkowa, ponieważ połączona z podpisaniem aktu erekcyjnego budowy sali gimnastycznej. Powstaje ona na zapleczu licealnego budynku w ramach zadania inwestycyjnego „Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu”.

Z tej okazji zaszczyciło nas swoją obecnością wielu gości: biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej - Stanisław Jamrozek, Marszałek Sejmu RP – pan Marek Kuchciński, Poseł na Sejm RP - pan Marek Rząsa, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – pan Piotr Pilch, Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty - pani Bernadeta Jasińska, Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Bogusław Zaleszczyk z radnymi, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - pan Robert Bal, Prezydent Miasta Przemyśla – pan Robert Choma, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla – pan Grzegorz Hayder, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla – pan Janusz Hamryszczak, Naczelnik Wydziału Edukacji – pani Elżbieta Tarnawska oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji UM w Przemyślu, Przedstawiciel Polskiego Związku Badmintona – pan Dariusz Stańko, Prezes Biura Obsługi Inwestycyjnej - pan Bogumił Gąska, Inspektor Nadzoru Biura Obsługi Inwestycyjnej - pan Janusz Kowalski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu – pan Tomasz Zaleszczyk, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu - pan Ryszard Lewandowski, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu – pan Kazimierz Stec, Prorektor PWSW w Przemyślu - pan Sławomir Solecki, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I LO – pan Jacek Mikołajewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO – pan Jarosław Dyrda, Przedstawiciel Wydziału Historii UJ – dr hab. Tomasz Pudłocki, Przewodniczący Rady Rodziców przy I LO – pan Marek Pacławski, były Przewodniczący Rady Rodziców przy I LO – pan Zbigniew Hamielec, były Przewodniczący Rady Rodziców przy I LO – pan Marek Łabuński.

W dniu uroczystej inauguracji roku szkolnego, 3 września, o godzinie 9.00 społeczność I Liceum zgromadziła się w przemyskiej katedrze na mszy św. Po nabożeństwie przeszła w pochodzie ulicami miasta do budynku Słowaka, do auli szkolnej. Dalsza część uroczystości przebiegała zgodnie z ceremoniałem, a prowadzili ją pani Beata Kryńska oraz Wicedyrektor I LO, pan Marek Magdziak. Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał Dyrektor szkoły, pan Tomasz Dziumak, który przede wszystkim podziękował za obecność Marszałka Sejmu RP – pana M. Kuchcińskiego- stanowiącą wyróżnienie dla liceum. Wyraził wdzięczność za wsparcie ważnej dla szkoły i Przemyśla inwestycji. Słowa podziękowania za życzliwość i zaangażowanie skierował również do Prezydenta, pana R. Chomy. Podkreślił, że znaczące dla liceum przedsięwzięcie ma miejsce w ważnym roku, roku, w którym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 390 lat istnienia Słowaka. Następnie przemawiali: Marszałek Sejmu RP – pan Marek Kuchciński, Poseł na Sejm RP - pan Marek Rząsa, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – pan Piotr Pilch, Prezydent Przemyśla, pan Robert Choma oraz Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty - pani Bernadeta Jasińska.

Później miało miejsce uroczyste odczytanie i podpisanie aktu erekcyjnego. Podpisy pod dokumentem złożyli: biskup Stanisław Jamrozek, Marszałek Sejmu RP, pan Marek Kuchciński, Prezydent Miasta Przemyśla, pan Robert Choma, Przedstawiciel Polskiego Związku Badmintona – pan Dariusz Stańko i Dyrektor I LO, pan Tomasz Dziumak. Akt został umieszczony w tubie, wraz z wykazem gości, wykazem nauczycieli zatrudnionych w szkole w latach 2017/2018 i 2018/2019, aktualnym zdjęciem grona pedagogicznego oraz bieżącym numerem gazety codziennej „Nowiny”.

W dalszej części uroczystości odśpiewano hymn szkoły – utwór „Testament mój” J. Słowackiego - pod przewodnictwem chóru złożonego z uczniów klasy 3 a. Wystąpiła także Wiktoria Suchy, uczennica klasy 3b, która wykonała piosenki: „Dni, których nie znamy” oraz „Powrócisz tu”. Po krótkiej części artystycznej dostojni goście wraz z Dyrekcją liceum udali się na plac budowy, gdzie po poświęceniu tuba z aktem erekcyjnym została wmurowana w fundamenty powstającej budowli. Tymczasem w auli nastąpiło przedstawienie wychowawców klas I, którzy z uczniami udali się do sal lekcyjnych.

Społeczność Słowaka długo czekała na nową salę gimnastyczną. Obiekt ma być dobudowany do środkowego skrzydła budynku szkoły, w jego wschodniej części, na terenie dawnego boiska asfaltowego. W projekcie przewidziano: boiska do badmintona, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Poza tym pomieszczenia dla trenerów, magazyn sprzętu sportowego oraz dwa zespoły szatniowo-sanitarne, komunikację z windą i galerię widokową. Obiekt ten będzie wykorzystywany przede wszystkim do organizacji rozgrywek w ramach ligi Polskiego Związku Badmintona, turniejów szkolnych i pokazowych badmintona oraz zawodów z innych dyscyplin sportowych. Przeznaczony będzie oczywiście również do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Unowocześnienie bazy pozwoli na tworzenie klas sportowych, a także będzie sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi uczniów, co podkreślił w swoim przemówieniu Dyrektor, T. Dziumak.

A. Żurowska
Autorem zdjęć jest p. Artur Pinkowicz i p. Mateusz Basza

Kategoria: