"Słowak" – szkoła, w której warto się uczyć

Autorzy najnowszego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przekonują, iż wybór liceum to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. To ta szkoła kształtuje przyszłość młodego człowieka, przygotowuje go do dorosłości. Misją Rankingu Perspektyw jest wskazywanie tych szkół, które robią to najlepiej i najskuteczniej.

Po raz dziewiętnasty w styczniu 2017 r. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przedstawiła swoje wyniki. „Słowak”, jak co roku znalazł się w doborowym gronie 500 najlepszych liceów w Polsce, zajmując wysokie 172 miejsce.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017:
• sukcesy w olimpiadach 30%
• matura – przedmioty obowiązkowe 25%
• matura – przedmioty dodatkowe 45%
Oznacza to, że czynnikiem dominującym w ocenie liceów jest wynik z matury (z łączną wagą 70%).

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2017, prezentuje 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2016 r. W rankingu „Słowak” uplasował się, jako jedyne liceum z Przemyśla, na 166 miejscu, awansując o 6 miejsc w stosunku do roku ubiegłego.

Sukcesem jest utrzymanie wysokiego miejsca w Rankingu Liceów w województwie podkarpackim. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu uplasowało się na 8 miejscu po liceach w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie, Mielcu i Sanoku.

Wysoka pozycja „Słowaka” w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest potwierdzeniem bardzo dobrej jakości kształcenia i powodem do dumy dla całej społeczności szkolnej. Jest to podsumowanie całorocznej pracy ambitnych i twórczych uczniów pod kierunkiem znakomitych nauczycieli.

Link do rankingu - perspektywy.pl

Kategoria: