Stypendia dla naszych uczniów

Zostały przyznane stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Wśród stypendystów znalazło się troje uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

Michał Dyrda z klasy 2 eg otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej, znajdując się w gronie 34 uhonorowanych w ten sposób uczniów z Podkarpacia. Uzyskał on dwa tytuły finalisty - Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Dwoje uczniów otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021. Są to: Katarzyna Dąbek z klasy 2f, absolwentka szkoły podstawowej i uczennica trzyletniego liceum (średnia ocen – 5,47) i Michał Furgała z klasy 2ag, absolwent gimnazjum i uczeń czteroletniego liceum (średnia ocen - 5,31).

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi mającemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, np. będącemu laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem bądź finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Głównym warunkiem otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów jest uzyskanie najwyższej w szkole rocznej średniej ocen; można też przyznać stypendium uczniowi, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Kategoria: