W dniu 5.12.2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu odbyło się Sympozjum naukowe pt. Doświadczenia Polaków na przednówku Niepodległości. Sympozjum organizowane przez Dyrekcję I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, było kolejnym przedsięwzięciem w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. W Sympozjum uczestniczyli Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego pan Tomasz Dziumak, Dyrektor SP SAILO pan Jarosław Dyrda, nauczyciele historii i wos dr Lucjan Fac, mgr Małgorzata Krzeszowska, mgr Artur Derdziak, mgr Mariusz Fudała oraz uczniowie klas 1 c i 2 c. W trakcie Sympozjum referaty wygłosili: dr Kamil Ruszała (IH UJ, TPN), Uchodźcy wojenni z Galicji podczas I wojny światowej, mgr Tomasz Kuźmiek (I LO im. J Słowackiego w Przemyślu), Kultura Przemyśla na progu Niepodległości na przykładzie działalności Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry, dr Arkadiusz Więch (IH UJ, TPN), Aprowizacja mieszkańców prowincji galicyjskiej podczas Wielkiej Wojny, dr hab. Tomasz Pudłocki (JH UJ, TPN), Rola Polonii w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.Kategoria: